DISSABTE DE LA SETMANA XXXIV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Dn 7,15-27
La reialesa i la sobirania
serà donada al poble dels sants de l'Altíssim
Lectura de la profecia de Daniel
A mi, Daniel, tot això em contorbà, les visions que havien passat davant els meus ulls m'alarmaren. Per això em vaig acostar a un dels assistents i li vaig demanar que m'aclarís tot el que acabava de veure. Ell em digué: «Aquestes quatre bèsties monstruoses són quatre regnes que sortiran de la terra. Després els sants de l'Altíssim rebran la reialesa i la posseiran per sempre més». Aleshores vaig voler més aclariments sobre la quarta bèstia, tan diferent de totes les altres i tan terrible, que tenia dents d'acer i urpes de bronze, devorava i triturava, i amb les potes trepitjava les sobralles. Volia saber també què eren les deu banyes que la bèstia tenia al cap, i l'altra banya que li va néixer, per què en van caure tres per deixar-li lloc, per què tenia ulls i una boca que parlava amb arrogància i semblava fer-se més gran que les altres. En la visió havia vist que aquella banya feia la guerra als sants i els vencia, fins que havia vingut el vell venerable, havia sentenciat a favor dels sants de l'Altíssim i en aquell moment havien pres possessió del regne.
Ell em digué: «La quarta bèstia serà un quart regne que hi haurà a la terra, diferent de tots els altres. Devorarà tota la terra, la trepitjarà i l'esmicolarà. Les deu banyes signifiquen que en aquest regne se succeiran deu reis. Després d'ells, en vindrà un, diferent dels altres, que derrocarà tres reis. Proferirà paraules contra l'Altíssim i maltractarà els sants. Pretendrà canviar els temps sagrats i la Llei, i els sants de l'Altíssim quedaran a mercè d'ell un temps, dos temps i la meitat d'un temps. Després el tribunal s'asseurà a judicar-lo, el privarà de la sobirania i el farà destruir i desaparèixer definitivament. Aleshores la reialesa, la sobirania i la grandesa de tots els regnes que hi ha sota el cel serà donada al poble dels sants de l'Altíssim. El seu regne serà etern, i tots els sobirans els reconeixeran i l'obeiran».

Salm responsorial Dn 3,82.83.84.85.87.86
Beneïu el Senyor, tots els homes.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneeix-lo, poble d'Israel.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu-lo, sacerdots del Senyor.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu-lo, servents del Senyor.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, sants i humils de cor.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Ànimes i esperits del justos, beneïu-lo.
R. Canteu-li lloances per sempre.

Al·leluia Lc 21,36
Estigueu alerta pregant en tota ocasió
perquè us pugueu mantenir drets
davant el Fill de l'home.

Evangeli Lc 21,34-36
Estigueu alerta perquè pugueu sortir-vos-en,
de tot això que ha de succeir
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Estigueu alerta sobre vosaltres: Que l'excés de menjar i beure i la preocupació dels negocis no afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur, com un llaç, per a tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-en, de tot això que ha de succeir, i us pugueu mantenir drets davant del Fill de l'home».