DIUMENGE IX DURANT L'ANY / Cicle B


Lectura primera Dt 5,12-15
Recorda't que havies estat esclau en el país d'Egipte
Lectura del llibre del Deuteronomi
Això diu el Senyor: «Guarda el repòs sagrat del dissabte, com t'ha manat el Senyor, el teu Déu. Durant sis dies treballa i ocupa't en les feines que calgui, però el dia setè és dia de repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. No us ocupeu en cap treball, ni tu, ni els teus fills, ni les teves filles, ni els teus criats, ni les teves criades, ni el teu bou, ni el teu ase, ni cap dels teus animals, ni els forasters que resideixin a les teves poblacions. Que els teus criats i les teves criades puguin reposar com tu. Recorda't que eres esclau en el país d'Egipte, i el Senyor, el teu Déu, te'n va treure amb mà forta i amb braç poderós. Per això el Senyor, el teu Déu, t'ha manat de celebrar aquest dia de repòs».

Salm responsorial 80,3-4.5-6ab.6c-8a.10-11ab (R.: 2a)
Entoneu càntics, tocant els tambors,
les arpes sonores i les cítares.
A la lluna nova toqueu els corns
anunciant la diada de lluna plena.

R. Honoreu Déu, la nostra força.

Així ho té prescrit Israel,
és festa ritual del Déu de Jacob;
un precepte que imposà als fills de Josep
quan sortien de la terra d'Egipte. R.

Sento un parlar que m'és desconegut:
Li he tret el pes de les espatlles,
i els cabassos de les mans.
Has cridat quan et veies oprimit. R.

No tinguis déus estrangers,
no adoris els déus dels pagans.
Jo soc el Senyor, el teu Déu,
que t'he tret de la terra d'Egipte. R.

Lectura segona 2C 4,6-11
La vida de Jesús, manifesta el seu esclat en el nostre cos
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, al principi Déu ordenà que la llum resplendís d'enmig de la foscor, i ara és ell qui ha resplendit en els nostres cors perquè irradiem el coneixement de la seva glòria, reflectida en Crist. Portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat, com en gerres de terrissa. Així queda ben clar que aquest poder altíssim ve de Déu, i no pas de nosaltres. Quan les contrarietats ens envolten per tot arreu, no quedem del tot encerclats; quan no sabem com escapar-nos, a la fi trobem la sortida; quan els qui ens persegueixen ja ens en tenen a les mans, no quedem del tot abandonats; quan ens trobem per terra en la lluita, no arribem a perdre-hi la vida. Sempre i pertot arreu portem la mort de Jesús en el nostre cos, perquè també en el nostre cos es manifesti en el seu esclat la vida de Jesús. És ben bé així: nosaltres vivim, però per causa de Jesús, sempre estem a mercè de la mort, i així la vida de Jesús manifesta el seu esclat en la nostra carn mortal.

Al·leluia Jo 17,17b i a
La vostra paraula és veritat, Senyor:
consagreu-nos en la veritat

Evangeli Mc 2,23-3,6
El Fill de l'home és amo fins i tot del dissabte
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Un dissabte Jesús passava per uns sembrats. Tot caminant, els seus deixebles començaren a collir espigues, però els fariseus deien: «Mira, com és que fan una feina que no és permesa en dissabte?». Jesús els respon: «No heu llegit mai què va fer David en un cas de necessitat, quan ell i els seus homes no tenien res per a menjar? No heu llegit, en la història del gran sacerdot Abiatar, com va entrar al temple de Déu, va menjar els pans sagrats, que només poden menjar els sacerdots,
i en va donar també als seus homes?». I els deia: «El repòs del dissabte ha estat fet per a l'home, no l'home per al repòs del dissabte. I per això el Fill de l'home és amo fins i tot del dissabte».
En una altra ocasió Jesús entrà en una sinagoga. Hi havia un home que tenia la mà paralitzada i ells esperaven a veure si el curaria en dissabte per poder-lo acusar. Jesús diu a l'home que tenia paralitzada la mà: «Posa't aquí al mig». Llavors els pregunta: «Què s'ha de fer en dissabte, fer el bé o deixar de fer-lo, salvar una vida o deixar-la perdre?». Però ells callaven. Llavors se'ls mira tots, indignat i entristit pel seu encegament, i diu a aquell home: «Estén la mà». Ell l'estengué i recobrà el moviment. Però els fariseus, així que sortiren, començaren a planejar amb els partidaris d'Herodes com podrien fer-ho per matar Jesús.