DIUMENGE VIII DURANT L'ANY / Cicle B


Lectura primera Os 2,16b.17b.21-22
Et faré per sempre la meva esposa
Lectura de la profecia d'Osees
Això diu el Senyor: «La conduiré al desert i li parlaré amorosament. Allà em correspondrà com quan era jove, quan sortí del país d'Egipte. Et faré per sempre la meva esposa i seré per a tu un espòs bo, fidel, amorós, compassiu. Seré per a tu un espòs veritable, i tu coneixeràs el Senyor».

Salm responsorial 102,1-2.3-4.8 i 10.12-13 (R.: 8a)
Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t'oblidis dels seus favors.

R. El Senyor és compassiu i benigne.

Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida
i et sacia d'amor entranyable. R.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en l'amor.
No ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria les nostres culpes. R.

Llença les nostres culpes lluny de nosaltres
com l'Orient és lluny de l'Occident.
Com un pare s'apiada dels fills,
el Senyor s'apiada dels fidels. R.

Lectura segona 2C 3,1b-6
Vosaltres sou una carta de Crist que ha passat per les nostres mans
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, és que nosaltres necessitem presentar-vos una carta de recomanació, com fan alguns, o necessitem que vosaltres ens recomaneu? La nostra carta sou vosaltres mateixos: la portem escrita en els nostres cors, i tothom la pot llegir i la pot reconèixer. Perquè vosaltres sou una carta de Crist que ha passat per les nostres mans; no ha estat escrita amb tinta, sinó amb l'Esperit del Déu viu, ni ha estat gravada en plaques de pedra, sinó en uns cors humans. Tenim aquesta seguretat perquè confiem en Déu gràcies al Crist. No és que ens refiem de nosaltres mateixos, com si fóssim capaços de fer res pel nostre compte: tot el que nosaltres podem fer ve de Déu; ell ens ha fet capaços d'estar al servei de la nova aliança, una aliança que no depèn de la lletra escrita, sinó de l'obra de l'Esperit. La lletra escrita condemna a la mort, mentre que l'Esperit dona vida.

Al·leluia Jm 1,18
El Pare ha decidit lliurement que la proclamació
de la veritat ens fes néixer a la vida,
perquè fóssim com un primer fruit
de tot el que ha creat.

Evangeli Mc 2,18-22
Tenen amb ells el nuvi
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Un dia que els deixebles de Joan i els fariseus dejunaven, alguns anaren a trobar Jesús i li digueren: «Per què els teus deixebles no dejunen, com ho fan els de Joan i els dels fariseus?». Jesús els contestà: «Estaria bé que els convidats a un casament
dejunessin mentre tenen amb ells el nuvi? No poden pas dejunar mentre el tenen amb ells. Ja vindrà el dia que els serà pres, i llavors sí que dejunaran. Ningú no apedaça un vestit vell amb roba que encara no ha estat rentada: el tros nou s'enduria part del vell, i l'esquinç quedaria pitjor. Tampoc ningú no posa vi nou en bots vells: el vi rebentaria els bots i es perdrien bots i vi. El vi nou s'ha de posar en bots nous».