DIVENDRES DE LA SETMANA I DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1S 8,4-7.10-22a
Us exclamareu d'haver volgut un rei,
però el Senyor no us escoltarà
Lectura del primer llibre de Samuel
En aquells dies, tots els ancians d'Israel es reuniren, anaren a trobar Samuel, a Ramà, i li digueren: «Mira, tu t'has fet vell i els teus fills ja no són com tu. Dona'ns un rei que ens governi, com en totes les nacions». Aquesta proposta no agradà gens a Samuel, però Samuel ho encomanà al Senyor, i el Senyor li respongué: «Accedeix a tot això que el poble et demana. No és a tu que et rebutgen; és a mi que no em volen per rei».
Samuel transmeté les paraules del Senyor al poble que demanava un rei. Els digué: «Si voleu tenir un rei, penseu bé què us farà. Prendrà els vostres fills i els obligarà a servir en els seus carros de guerra i a escortar el seu propi carruatge, o bé els farà oficials del seu exèrcit, al comandament de mil, de cent o de cinquanta soldats. Us obligarà a llaurar els seus propis conreus i a segar els seus propis sembrats; a fabricar les seves armes i els guarniments dels seus carros de guerra. Us prendrà les filles per fer-ne pentinadores, cuineres i pastisseres de palau. S'apoderarà dels millors camps, de les millors vinyes, dels millors oliverars, per donar-los als seus oficials. Exigirà el deu per cent dels vostres sembrats i de les vostres vinyes, per pagar els seus servidors i els seus cortesans. Obligarà els vostres criats i les vostres criades, i els millors dels vostres bous i dels vostres ases, a treballar en obres públiques. Us exigirà el deu per cent dels vostres ramats. Tots vosaltres sereu els seus esclaus. Quan veureu tot això us exclamareu d'haver volgut un rei, però el Senyor no us escoltarà».
El poble no va fer cas de les raons de Samuel i va respondre: «És igual: nosaltres volem un rei, i ser com les altres nacions. Volem un rei que ens governi, que condueixi els nostres exèrcits i vingui amb nosaltres a la guerra». Samuel, després d'escoltar la decisió del poble, en va parlar al Senyor, i el Senyor li digué: «Accedeix a això que demanen: dona'ls un rei».

Salm responsorial 88,16-17.18-19 (R.: cf. 2a)
Senyor, feliç el poble que us aclama.
Caminarà a la llum de la vostra mirada.
Tot el dia celebrarà el vostre nom,
enaltirà la vostra bondat.

R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors.

Ve de vós la glòria del seu poder,
alcem el front perquè vós ens estimeu;
el nostre rei és del Sant d'Israel,
és del Senyor l'escut que ens protegeix. R.

Al·leluia Lc 7,16
Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta,
Déu ha visitat el seu poble.

Evangeli Mc 2,1-12
El Fill de l'home té el poder
de perdonar els pecats aquí a la terra
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Al cap d'uns dies, Jesús tornà a Cafarnaüm. La gent sentí a dir que era a casa, i n'hi anaren tants que no cabien ni davant de l'entrada. Jesús els predicava. Mentrestant, vingueren uns homes a dur-li un paralític. El portaven entre quatre. Veient que amb tanta gent no podien portar-lo dintre, aixecaren el terrat sobre l'indret on era Jesús i, un cop obert el sostre, baixaren la llitera. Jesús, en veure aquella fe, digué al paralític: «Fill, els teus pecats et queden perdonats».
Uns mestres de la Llei que eren allà asseguts pensaven dintre seu: «Com pot dir això aquest home? Això és blasfem. És que algú, fora de Déu, pot perdonar pecats?» A l'instant Jesús conegué dintre seu que pensaven això i els digué: «Per què penseu així dins vostre? Què és més fàcil, dir al paralític que els seus pecats li queden perdonats o dir-li que s'aixequi, es carregui la llitera i camini? Doncs, ara sabreu que el Fill de l'home té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra». I tot seguit diu al paralític: «Aixeca't, carrega't la llitera i ves-te'n a casa». Ell s'aixecà immediatament, es carregà la llitera i se n'anà en presència de tothom. Tots glorificaven Déu i no se'n sabien avenir. Deien: «No havíem vist mai res de semblant».