DIVENDRES DE LA SETMANA III D'ADVENT

Si aquesta fèria s'escau després del dia 16 de desembre, es diuen les lectures assignades al dia corresponent.


Lectura primera Is 56,1-3a.6-8
Tots els pobles anomenaran el meu temple casa d'oració
Lectura del llibre d'Isaïes
Diu el Senyor: «Compliu els vostres deures, obreu el bé, que està a punt d'arribar la meva salvació, i de revelar-se la meva bondat». Feliç l'home que obra així i es manté constant, que no viola el repòs del dissabte i es guarda de fer el mal. Els estrangers que s'han unit al Senyor que no diguin pas que el Senyor els exclou del seu poble.
«Els estrangers que s'han adherit al Senyor, que es posen al servei per amor del seu nom i volen ser els seus servidors, si es guarden de violar el repòs del dissabte i es mantenen fidels a la meva aliança, els deixaré entrar a la muntanya sagrada i celebrar les seves festes en la meva casa d'oració; acceptaré en el meu altar els seus holocaustos i les altres víctimes, perquè tots els pobles anomenaran el meu temple casa d'oració». Ho diu l'oracle del Senyor que aplega els dispersats d'Israel: «Sí, encara n'afegiré d'altres, als qui ja s'han aplegat».

Salm responsorial 66,2-3.5.7-8 (R.: 4)
Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els vostres designis,
i tots els pobles veuran la salvació.

R. Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.

Que s'alegrin els pobles i cridin de goig.
Vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud,
i guieu els pobles de la terra. R.

La terra ha donat el seu fruit,
el Senyor, el nostre Déu, ens beneeix.
Que Déu ens beneeixi,
i el venerin d'un cap a l'altre de la terra. R.

Al·leluia
Veniu, Senyor, a visitar-nos i a portar-nos la pau;
que puguem alegrar-nos de tot cor davant vostre.

Evangeli Jo 5,33-36
Joan era una flama encesa que il·luminava tot al voltant
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Quan vau enviar missatgers per interrogar Joan, la seva resposta va ser un testimoni a favor de la veritat. No és que jo em fonamenti en el testimoniatge dels homes; només ho dic perquè us voldria salvar. Joan era una flama encesa que il·luminava tot al voltant, i vosaltres us vau deixar entusiasmar un moment per la seva claror. Però jo tinc a favor meu un altre testimoni de més valor que Joan: són les obres que el Pare m'ha donat i que vol que jo dugui a terme. Això que jo faig, sí que demostra que el Pare m'ha enviat».