DIVENDRES DE LA SETMANA XV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Is 38,1-6.21-22.7-8
He escoltat la teva pregària,
he vist les teves llàgrimes
Lectura del llibre d'Isaïes
En aquells dies, Ezequies caigué molt malalt. El profeta Isaïes, fill d'Amós, l'anà a veure i li digué: «Això diu el Senyor: Deixa en regla el teu testament, perquè la teva vida s'acaba: dintre poc moriràs». Ezequies és girà de cara a la paret i pregà el Senyor: «Ah, Senyor, recordeu que m'he portat amb vós fidelment i amb tota sinceritat, i he fet sempre el bé, tal com vós voleu». I es desfeia en llàgrimes. Aleshores el Senyor va fer sentir la seva paraula a Isaïes i li digué: «Ves a dir a Ezequies: "Això diu el Senyor, Déu del teu pare David: He escoltat la teva pregària, he vist les teves llàgrimes: i allargaré quinze anys la teva vida; a tu i a aquesta ciutat us deslliuraré de les mans del rei d'Assíria: protegiré aquesta ciutat"».
Després Isaïes digué: «Porteu un pa de figues, apliqueu-lo sobre el mal i el rei es posarà bo». Ezequies li preguntà: «Quin serà el senyal que pujaré al temple del Senyor?» Isaïes respongué: «El senyal que el Senyor complirà la seva paraula és aquest: Faré que l'ombra del sol torni enrere dels deu graons de les escales d'Acaz que ja ha baixat». I l'ombra del sol tornà enrere dels deu graons que havia baixat.

Salm responsorial Is 38,10.11.12abcd.16 (R.: 17b)
Jo pensava: A la meitat de la vida
me n'he d'anar;
em veig a les portes del país dels morts
privat dels anys que em quedaven.

R. Senyor, heu deturat la meva vida
de caure a la fossa de la mort.

Pensava: No veuré més el Senyor
en aquesta vida,
no contemplaré ningú més
dels habitants del món. R.

S'emporten lluny de mi la meva cabana,
com una tenda de pastors;
ell enrotlla com un teixidor la meva vida
i en talla l'ordit. R.

Senyor, viurà per a vós el meu cor,
hi viurà el meu esperit.
Em cureu, em torneu a la vida. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Mt 12,1-8
El Fill de l'home és amo del repòs del dissabte
Lectura de l'evangeli segon sant Mateu
En aquell temps, Jesús passava per uns sembrats un dissabte. Els seus deixebles, que tenien gana, començaren a collir espigues i a menjar-se-les. Quan els fariseus ho veieren, digueren a Jesús: «Mira, els teus deixebles fan una feina que no és permès de fer en dissabte». Jesús els respongué: «No heu llegit què va fer David quan ell i els seus homes no tenien res per a menjar? No heu llegit com van entrar al temple de Déu i van menjar els pans sagrats, que no podien menjar ni ell ni els seus homes, sinó només els sacerdots? I no heu llegit també en la Llei que els sacerdots en el temple violen sense culpa el repòs del dissabte? Doncs, jo us asseguro que aquí teniu més que el temple. Si haguéssiu entès què volen dir aquelles paraules: "El que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes", no hauríeu condemnat uns homes que no tenen culpa. Perquè el Fill de l'home és amo del repòs del dissabte».