DIJOUS DE LA SETMANA XV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Is 26,7-9.12.16-19
Els qui jeuen a la pols
es desvetllaran i cridaran de goig
Lectura del llibre d'Isaïes
El camí que el just segueix és la rectitud, vós li aplaneu la ruta. Senyor, estem atents al camí de la vostra Llei, ens delim únicament pel vostre nom i pel vostre record. De nit us desitjo amb tota l'ànima, em deleixo per vós del fons del cor: sé que tan bon punt la vostra Llei apareixerà a la terra, els habitants del món aprendran la bondat. Senyor, concediu-nos la pau! El fruit mateix del nostre treball és obra vostra.
Senyor, en la desgràcia, hem recorregut a vós, com per encant ens havia d'esmenar el vostre càstig. Hem estat davant vostre, Senyor, com la mare a punt de donar a llum, que pateix i crida de dolor. Hem sofert uns dolors així, i no hem infantat ningú, no hem salvat el país, no han nascut al món nous habitants. Però els teus morts reviuran, ressuscitaran els seus cossos; els qui jeuen a la pols es desvetllaran i cridaran de goig, perquè la vostra rosada és resplendent de llum, i el país de les ombres farà renéixer els morts.

Salm responsorial 101,13-14ab i 15.16-18.19-21 (R.: 20b)
Vós, Senyor, regneu eternament,
i es perpetuarà de segle en segle
el vostre record;
tingueu pietat de Sió,
que ja és temps de compadir-la.
Els vostres servents estimen aquestes pedres,
els fa llàstima aquesta pols.

R. El Senyor, des de les altures del cel,
guaita la terra.

Els estrangers donaran culte al nom del Senyor,
els reis de tot el món veneraran la seva glòria.
Quan el Senyor restaurarà Sió,
hi apareixerà la seva glòria,
escoltarà l'oració dels desvalguts,
farà cas de les seves pregàries. R.

Que quedi escrit
per a les generacions que vindran,
i el poble creat de nou lloarà el Senyor.
El Senyor mira des de les altures del cel,
des del seu lloc sagrat, guaita la terra,
per escoltar el plany dels captius,
per alliberar els condemnats a mort. R.

Al·leluia Mt 11,28
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats;
jo us faré reposar, diu el Senyor.

Evangeli Mt 11,28-30
Jo soc benèvol i humil de cor
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué: «Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo soc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera».