DIVENDRES DE LA SETMANA XVIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Na 2,1.3;3,1-3.6-7
Ai de la ciutat sanguinària!
Lectura de la profecia de Nahum
Escolteu per les muntanyes els passos del missatger que anuncia la pau! Celebra les teves festes, Judà, compleix les teves prometences: els malvats no t'atacaran mai més, no en queda ni rastre. El Senyor renova la ufanor de Jacob, la ufanor d'Israel: l'havien assaltat uns devastadors, havien malmès les seves sarments. Ai de la ciutat sanguinària, tota mentidera, plena a vessar de crueltats! Mai no es saciava de depredar. Escolteu les xurriaques i el grinyol de les rodes: galopen els cavalls, els cotxers els atien, els carros sotraguegen. Les espases són com flames, i les llances com llampecs; ferits per tot arreu, els morts s'apilen; cadàvers i cadàvers, tothom hi ensopega. Abocaré immundícies sobre tu, et deshonraré, quedaràs feta una brutícia. Tothom qui et vegi s'allunyarà tot dient: «Nínive ha quedat devastada. Qui se'n doldrà? On trobarem qui vulgui consolar-la?»

Salm responsorial Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41 (R.: 39c)
El dia del desastre és imminent,
s'acosta de pressa la seva hora.
Perquè el Senyor defensarà el seu poble,
i s'apiadarà dels seus servents.

R. Jo dono la mort o la vida.

Vegeu-ho, doncs: Jo soc de veritat,
i no hi ha altres déus fora de mi.
Jo dono la mort o la vida,
fereixo i curo les ferides. R.

Quan agusi el llamp de la meva espasa
i armi les meves mans per fer justícia,
tornaré als enemics el que es mereixen,
donaré la paga als qui no em volen. R.

Al·leluia Mt 5,10
Feliços els perseguits pel fet de ser justos:
el Regne del cel és per a ells.

Evangeli Mt 16,24-28
Què podria pagar l'home per rescatar la seva vida?
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi la retrobarà. Què en trauria l'home de guanyar tot el món si perdia la vida? Què podria pagar l'home per rescatar la seva vida? Perquè el Fill de l'home ha de venir en la glòria del seu Pare, voltat dels seus àngels, i ell pagarà cadascú segons les seves obres. Us ho dic amb tota veritat: Alguns dels qui ara són aquí estaran encara en vida per veure el Fill de l'home quan vindrà en el seu Regne».