DIVENDRES DE LA SETMANA XXI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 1Te 4,1-8
Déu vol que mantingueu la vostra santedat
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans, volem fer-vos una exhortació i un prec en Jesús, el Senyor. Vosaltres vau rebre el nostre ensenyament sobre la manera de comportar-vos i d'agradar a Déu; ja ho feu, però us demano que avanceu encara més. Ja sabeu els preceptes que us vam donar de part de Jesús, el Senyor. Déu vol que mantingueu la vostra santedat: que us abstingueu de fornicar, que cadascú sàpiga tractar la seva esposa santament i amb honor, no amb un desig egoista, com fan els pagans que desconeixen Déu. Que ningú no sigui injust amb els germans ni s'aprofiti d'ells en els negocis: el Senyor demanarà comptes de tot això, tal com us tinc dit amb molta insistència. Déu ens ha cridat a viure en la santedat, i no en la impuresa. El qui no fa cas d'aquests preceptes no es rebel·la contra un home, sinó contra Déu, que us dona el seu Esperit Sant.

Salm responsorial 96,1 i 2b.5-6.10.11-12 (R.: 12a)
El Senyor és rei. La terra ho celebra,
se n'alegren totes les illes.
Justícia i raó sostenen el seu tron.

R. Justos, celebreu festes en honor del Senyor.

Es fonen com cera les muntanyes
davant del Senyor de tota la terra.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria. R.

El Senyor estima els qui detesten el mal,
guarda la vida dels fidels,
els deslliura de les mans dels injustos. R.

Apunta per als justos la llum,
i l'alegria per als rectes de cor.
Justos, celebreu festes en honor del Senyor,
enaltiu el record de la seva santedat. R.

Al·leluia Lc 21,36
Estigueu alerta pregant en tota ocasió
perquè us pugueu mantenir
drets davant el Fill de l'home.

Evangeli Mt 25,1-13
L'espòs és aquí. Sortiu a rebre'l
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola: «Passarà amb el Regne del cel com amb deu noies, que sortiren amb torxes a rebre l'espòs. N'hi havia cinc de prudents, i les altres cinc eren desassenyades. Les desassenyades no s'emportaren oli per a les torxes, però cadascuna de les prudents se'n proveí d'una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué són, i totes s'adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: "L'espòs és aquí. Sortiu a rebre'l". Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: "Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s'encenen". Però les prudents els respongueren: "Potser no n'hi hauria prou per a totes; val més que aneu a comprar-ne". Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa. I la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres, i deien des de fora: "Senyor, Senyor, obriu-nos". Però ell els respongué: "Us dic amb tota veritat que no us conec". Vetlleu, dons, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora».