DIVENDRES DE LA SETMANA XXXII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sa 13,1-9
Si són capaços de conjecturar com és l'univers,
per què no han descobert més aviat el seu Sobirà?
Lectura del llibre de la Saviesa
Que en són, de frívols, els homes! Tots desconeixien Déu: no saberen descobrir en els béns visibles aquell qui és, no reconegueren la mà de l'artista en contemplar-ne les obres, i cregueren que eren déus, Senyors del món, el foc, l'aire, el vent lleuger, el cercle de les estrelles, la força de l'aigua, el sol, la lluna i els altres llumeners del cel. Si els prenien per déus perquè els encisava la seva bellesa, havien de saber que el seu Sobirà és incomparablement millor, perquè l'autor de tota bellesa és qui els va crear. I si no se sabien avenir del seu poder i de la seva força, havien de comprendre que el seu creador és molt més poderós. En la grandesa i en la bellesa de les coses creades contemplem proporcionalment la del seu autor. És cert que no els podem reprendre massa; potser s'han esgarriat per les mateixes ganes de buscar Déu i de trobar-lo: vivint enmig de les obres de Déu s'esforcen per conèixer-les, i una sola mirada ja els convenç que tot el que veuen és molt bo. Però no són del tot excusables; si han arribat a saber tant que són capaços de conjecturar com és l'univers, per què no han descobert més aviat el seu Sobirà?

Salm responsorial 18,2-3.4-5 (R.: 2a)
El cel parla de la glòria de Déu,
l'estelada anuncia el que han fet les seves mans.
Els dies, l'un a l'altre,
es transmeten el missatge,
l'una a l'altra se'l revelen les nits.

R. El cel parla de la glòria de Déu.

Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú els senti la veu,
la seva crida s'escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge
fins als límits del món. R.

Al·leluia Lc 21,28
Alceu el cap ben alt
perquè molt aviat sereu alliberats.

Evangeli Lc 17,26-37
El dia que apareixerà el Fill de l'home
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Els dies del Fill de l'home passarà com en temps de Noè: tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat a l'arca. El diluvi els sorprengué, i tots van morir. El mateix va passar en temps de Lot: tothom continuava menjant i bevent, comprant i venent, plantant i construint. Però quan Lot hagué sortit de Sodoma, va ploure del cel foc i sofre, i tots van morir. Igual passarà el dia que apareixerà el Fill de l'home. Aquell dia, els qui siguin al terrat i tinguin dintre casa el que necessiten, que no baixin pas a recollir-ho. I els qui siguin al camp, que no es girin enrere. Recordeu-vos de la dona de Lot. Qui miri de conservar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi viurà. Jo us dic que aquella nit, si n'hi havia dos en un mateix llit, potser l'un fora pres i l'altre deixat, si hi havia dues dones molent juntes, potser l'una fora presa i l'altra deixada».
Ells li preguntaren: «On aniran, Senyor?» Jesús els respongué: «On hi ha el cadàver, s'hi reuneixen sens falta els voltors».