DIJOUS DE LA SETMANA XXXII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sa 7,22-8,1
La saviesa és resplendor de la llum eterna,
mirall immaculat de l'acció de Déu
Lectura del llibre de la Saviesa
La saviesa té un esperit intel·ligent, sant, únic i variat, subtil, àgil, penetrant, immaculat, clar, inofensiu, benèvol, agut i sense traves, benefactor, humanitari, segur, incommovible, tranquil, capaç de tot, atent a tot. Impregna tots els esperits, sobretot els més subtils, intel·ligents i purs.
Perquè res no es mou tan fàcilment com la saviesa: essent tan pura, penetra pertot arreu. És una exhalació del poder de Déu, una irradiació nítida de la glòria del Totpoderós: per això no conté res que l'enterboleixi. És resplendor de la llum eterna, mirall immaculat de l'acció de Déu, imatge de la seva bondat. És única, però ho pot tot, i, sense canviar per res, tot ho renova. Passa per les ànimes santes a cada generació i en fa profetes i amics de Déu. Déu no estima ningú que no convisqui amb la saviesa. És més meravellosa que el sol i que tot l'univers de les estrelles. La seva resplendor no es pot comparar amb la de la llum, que la nit apaga cada dia: la maldat no podrà mai res contra la saviesa. S'estén vigorosament d'un cap de món a l'altre disposant-ho tot amb bondat.

Salm responsorial 118,89.90.91.130.135.175 (R.: 89a)
Les vostres promeses, Senyor, són eternes,
persistiran com el cel.

R. Les vostres promeses, Senyor, són eternes.

La vostra fidelitat es manté pels segles,
com és manté la terra que vau crear. R.

Cel i terra subsisteixen per decisió vostra,
perquè tot l'univers us obeeix. R.

La vostra paraula, explicada, dona llum
i l'entenen els senzills. R.

Deixeu-me veure la claror de la vostra mirada,
feu que el vostre servent
aprengui els decrets. R.

Que visqui la meva ànima per lloar-vos
i que el vostre judici em defensi. R.

Al·leluia Jo 15,5
Jo soc el cep, i vosaltres, les sarments.
Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit.

Evangeli Lc 17,20-25
El Regne de Déu ja és enmig vostre
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, els fariseus preguntaren a Jesús quan vindria el Regne de Déu. Ell els respongué: «El moment que ha de venir el Regne de Déu és imprevisible. Ningú no podrà dir: "Mireu, és a tal lloc" o "a tal altre". El Regne de Déu ja és enmig vostre». Després digué als deixebles: «Vindran temps que desitjareu veure ni que sigui un sol dia del Fill de l'home, i no el veureu. Us diran: "Mireu, és a tal lloc" o "a tal altre". No hi aneu pas a buscar-lo, perquè el Fill de l'home, en el seu dia, serà com el llampec, que es veu d'un cap a l'altre del cel. Però abans ha de patir molt, i la gent del nostre temps l'ha de rebutjar».