DIMECRES DE LA SETMANA XXXII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sa 6,1-11
Escolteu, reis, per aprendre la saviesa
Lectura del llibre de la Saviesa
Escolteu, reis, i mediteu-ho, apreneu el que us dic, governants d'arreu de la terra. Estigueu atents, vosaltres que teniu grans imperis i esteu orgullosos de manar diverses nacions. El Senyor és qui us ha donat el poder, tota sobirania ve de l'Altíssim, que inspeccionarà tot el que feu i examinarà les vostres intencions. Vosaltres, que sou delegats del seu regne, no heu governat com cal, no heu guardat les lleis, no us heu emmotllat al seu voler. Es llançarà ràpidament damunt vostre i us farà tremolar, perquè el seu judici és inflexible per als qui ocupen els primers llocs. Els més petits, per pietat, obtenen fàcilment el perdó, però examinarà amb rigor els poderosos.
No us penseu que el Senyor de tots els homes reculi davant de ningú: la grandesa no l'impressiona ni poc ni molt, perquè, tant els petits com els grans, ell els ha fets, i de tothom té la mateixa providència, però examinarà els poderosos amb més rigor. Us parlo, doncs, a vosaltres, sobirans, perquè aprengueu la saviesa i no us desencamineu. Déu tindrà per sants els qui guarden santament una conducta santa, i els qui l'han apresa tindran qui els defensi davant d'ell. Anheleu, doncs, escoltar les meves paraules, deliu-vos per sentir-les, i aprendreu a comportar-vos com cal.

Salm responsorial 81,3-4.6-7 (R.: 8a)
«Són els febles i els orfes que heu d'afavorir:
feu justícia als pobres desvalguts,
allibereu els indigents i els febles,
arrenqueu-los de les mans dels injustos».

R. Déu meu, alceu-vos a judicar la terra.

Quan jo declaro: «Ni que sigueu déus,
ni que sigueu tots fills de l'Altíssim»,
com qualsevol home, morireu,
com han caigut tants governants. R.

Al·leluia 1Te 5,18
Doneu gràcies en tota ocasió.
Això és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist.

Evangeli Lc 17,11-19
Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dia Jesús, tot anant a Jerusalem, passava entre Samaria i Galilea. Al moment que entrava en un poblet li sortiren deu leprosos, que s'aturaren un tros lluny i cridaren: «Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!» En veure'ls Jesús els digué: «Aneu a presentar-vos als sacerdots». Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un d'ells, quan s'adonà que estava bo, tornà enrere donant glòria a Déu amb grans crits, es prosternà als peus de Jesús amb el front fins a terra i li donava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «No eren deu els qui han estat purificats? On són els altres nou? Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?» Llavors li digué: «Aixeca't i ves-te'n. La teva fe t'ha salvat».