DIUMENGES DURANT L'ANY

QUÈ CONTEMPLEN ELS QUI VAN A L'ESGLÉSIA el diumenge? Jo t'ho diré: Crist, el Senyor, damunt la taula sagrada, l'himne sant dels serafins cantat tres vegades, la vinguda i la presència de l'Esperit Sant, el profeta i rei David cantant salms, l'Apòstol beneït que inculca la seva doctrina en l'ànim de tothom, l'himne dels àngels, l'al·leluia perenne, les veus i l'exhortació dels bisbes i preveres: tot coses espirituals, tot coses celestials, tot coses que ens procuren la salvació i el regne del cel.
(S. Eusebi d'Alexandria, Sermó n. 6)

DG IA-B-C
DG IIA-B-C
DG IIIA-B-C
DG IVA-B-C
DG VA-B-C
DG VIA-B-C
DG VIIA-B-C
DG VIIIA-B-C
DG IXA-B-C
DG XA-B-C
DG XIA-B-C
DG XIIA-B-C
DG XIIIA-B-C
DG XIVA-B-C
DG XVA-B-C
DG XVIA-B-C
DG XVIIA-B-C
DG XVIIIA-B-C
DG XIXA-B-C
DG XXA-B-C
DG XXIA-B-C
DG XXIIA-B-C
DG XXIIIA-B-C
DG XXIVA-B-C
DG XXVA-B-C
DG XXVIA-B-C
DG XXVIIA-B-C
DG XXVIIIA-B-C
DG XXIXA-B-C
DG XXXA-B-C
DG XXXIA-B-C
DG XXXIIA-B-C
DG XXXIIIA-B-C
DG XXXIVA-B-C