SOLEMNITATS DURANT L'ANY

A VÓS PARE ETERNAL, donem lloança,
i a Jesucrist, el nostre Redemptor;
honor a vós, Amor, que sou gaubança
dels fills d'adopció. Amén. Al·leluia.
(Hildebrand Miret, Himne de Pentecosta)

LA SANTÍSSIMA TRINITATA-B-C
EL COS I LA SANG DE CRISTA-B-C
EL SAGRAT COR DE JESÚS
A-B-C
JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓNA-B-C