Dia 5 de gener


Lectura primera 1Jo 3,11-21
Hem passat de la mort a la vida perquè estimem els germans
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats, el missatge que vau sentir des del principi és que ens estimem els uns als altres. No feu com Caín, que era del Maligne i per això va matar el seu germà. Sabeu per què el va matar? Perquè la conducta d'ell era dolenta, i la del seu germà, bona. Germans, si el món no us estima, no us n'estranyeu; nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida; ho sabem perquè estimem els germans. Qui no estima continua mort. Tothom qui té odi al seu germà és un assassí i, com vosaltres sabeu, no hi ha cap assassí que tingui dintre seu la vida eterna. L'amor veritable, l'hem conegut pel fet que Jesucrist ha donat la seva vida per nosaltres. Per això també nosaltres hem de donar la vida pels germans.
Si un home que té el suficient per viure bé contempla sense entranyes com el seu germà passa necessitat, és concebible encara que hi hagi en el seu cor l'amor de Déu? Fillets, que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat. Llavors coneixerem que ens mou la veritat i la nostra consciència es mantindrà en pau davant de Déu. Perquè si la nostra consciència ens acusa, pensem que Déu és més gran que la consciència, i que ell ho sap tot. Estimats, si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança.

Salm responsorial 99,2.3.4.5 (R.: 2a)
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
doneu culte al Senyor amb cants de festa,
entreu davant d'ell amb crits d'alegria.

R. Aclameu el Senyor, arreu de la terra.

Reconeixeu que el Senyor és Déu,
que és el nostre creador i que som seus,
som el seu poble
i el ramat que ell pastura. R.

Entreu als seus portals enaltint-lo,
canteu lloances als seus atris,
enaltiu i beneïu el seu nom. R.

«Que n'és, de bo, el Senyor!
Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles». R.

Al·leluia
Neix la claror d'un dia sant:
veniu, pobles, adoreu el Senyor,
que avui ha baixat a la terra una gran llum.

Evangeli Jo 1,43-51
Vós sou el Fill de Déu, sou el rei d'Israel
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús resolgué d'anar-se'n a Galilea. Trobà Felip, que era de Betsaida, el poble d'Andreu i de Pere, i li digué: «Vine amb mi». Felip trobà Natanael i li digué: «Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès, en el llibre de la Llei, i els profetes: és Jesús, fill de Josep, de Natzaret». Natanael li contestà: «En pot sortir res de bo de Natzaret?» Li diu Felip: «Vine i ho veuràs».
Quan Jesús veié Natanael que venia, digué d'ell: «Mireu un israelita digne d'aquest nom, un home que no enganya». Li diu Natanael: «D'on em coneixeu?» Jesús li respon: «T'he vist quan eres sota la figuera, abans que Felip et cridés». Li diu Natanael: «Rabí, vós sou el Fill de Déu, sou el Rei d'Israel». Jesús li respon: «Perquè et dic que t'he vist sota la figuera ja creus? Encara veuràs coses molt més grans». I afegí: «Us ho dic amb tota veritat: veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l'home».