DIJOUS DE LA SETMANA V DE PASQUA


Lectura primera Fets 15,7-21
Segons el meu parer, no hem d'inquietar
els qui del paganisme s'han convertit a Déu
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, després d'una discussió molt viva, Pere s'alçà, prengué la paraula i els digué: «Germans, vosaltres sabeu que Déu em va escollir d'entre vosaltres des de la primeria perquè els pagans sentissin dels meus llavis la paraula de l'evangeli i creguessin. I Déu, que coneix el fons dels cors, s'ha posat a favor d'ells donant-los l'Esperit Sant com a nosaltres, sense fer diferències entre nosaltres i ells, un cop ha purificat els seus cors per la fe. Ara, doncs, per què tempteu Déu, volent imposar als creients un jou que ni els nostres pares ni nosaltres no hem pogut suportar? La nostra fe ens diu que els uns i els altres ens hem de salvar només per la gràcia de Jesús, el Senyor».
Llavors tothom callà i escoltaven dels llavis de Bernabé i de Pau els prodigis que Déu havia fet per mitjà d'ells entre els no jueus. Quan ells hagueren acabat, Jaume prengué la paraula i digué: «Escolteu-me, germans. Simeó ha exposat com Déu començà de fer-se un poble escollit d'entre els no-jueus. Amb això concorda la paraula dels profetes en l'Escriptura: "Després jo tornaré a reconstruir la casa de David que havia caigut. Reconstruiré les seves ruïnes i l'aixecaré, perquè cerquin el Senyor els altres homes, tots els pobles que porten el meu nom, diu l'oracle del Senyor, autor de tot això, que ell coneix eternament". Per tant, segons el meu parer, no hem d'inquietar els qui del paganisme s'han convertit a Déu; basta escriure'ls que s'abstinguin de menjar res ofert als ídols, de contreure matrimoni entre pròxims parents, de menjar carn d'animals ofegats i sang. Aquestes prescripcions ja són conegudes de temps antic a tantes ciutats on cada dissabte senten llegir la Llei de Moisès a les sinagogues».

Salm responsorial 95,1-2a.2b-3.10 (R.: cf. 3)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor, arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.

R. Conteu a tots els pobles els prodigis del Senyor.

O bé:
Al·leluia.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat,
conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis. R.

Digueu a tots els pobles: «El Senyor és rei!»
Manté ferm tot el món, incommovible,
sentencia amb raó les causes dels pobles. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Jo 15,9-11
Manteniu-vos en l'amor que us tinc,
perquè tingueu una alegria ben plena
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare m'estima. Manteniu-vos en l'amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l'amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l'amor que em té. Us he dit tot això perquè tingueu l'alegria que jo tinc, una alegria ben plena».