DILLUNS DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Esd 1,1-6
A tothom del seu poble jo l'invito a pujar a Jerusalem
i a reconstruir el temple del Senyor
Comença el llibre d'Esdres
L'any primer de Cir, rei de Pèrsia, el Senyor, per complir la paraula que havia anunciat per boca de Jeremies, desvetllà l'esperit de Cir, rei de Pèrsia, perquè promulgués, de viva veu i per escrit, un edicte que deia: «Cir, rei de Pèrsia, fa aquesta declaració: El Senyor, el Déu del cel, m'ha donat tots els reialmes de la terra, i m'ha encomanat que li construís un temple a Jerusalem, ciutat de Judà. Si entre vosaltres hi ha algú del seu poble, que el Senyor sigui amb ell i que pugi a Jerusalem, al país de Judà, a reconstruir el temple del Senyor, el Déu d'Israel, que té a Jerusalem la seva ciutat. Que tots els qui queden del seu poble siguin ajudats per la població del lloc on resideixen amb plata i or, amb provisions i bestiar, a més del que vulguin donar-los com a ofrena per al temple de Déu de Jerusalem».
D'entre els caps de família de Judà i de Benjamí, i d'entre els sacerdots i els levites, es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor perquè pugessin a Jerusalem a reconstruir el temple del Senyor. Tots els seus veïns els ajudaren donant-los objectes de plata i d'or, provisions, bestiar i molts regals de valor, a més de les ofrenes per al temple.

Salm responsorial 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 3a)
Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni;
la nostra boca s'omplí d'alegria,
de crits i de rialles.

R. És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre.

Els altres pobles es deien:
«És magnífic el que el Senyor fa a favor d'ells».
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem! R.

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l'aigua renova l'estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega. R.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d'alegria
duent a coll les seves garbes. R.

Al·leluia Mt 5,16
La vostra llum ha de resplendir davant la gent.
Llavors, en veure el bé que heu obrat,
glorificaran el vostre Pare del cel.

Evangeli Lc 8,16-18
Posen el llum ben alt, perquè els qui entren vegin la claror
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Ningú no encén un llum per tapar-lo o amagar-lo sota un llit, sinó que el posa ben alt, perquè els qui entren vegin la claror. Perquè no hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui descobert, ni res d'obscur que tard o d'hora no sigui conegut i entès. Fixeu-vos com escolteu, perquè als qui tenen, Déu els donarà encara més, però als qui no tenen, els prendrà fins allò que es pensen tenir».