DILLUNS DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Pr 3,27-34
El Senyor detesta els perversos
Lectura del llibre dels Proverbis
Fill meu, no neguis cap favor a qui el demana sempre que l'hi puguis fer. No diguis a ningú: «Torna demà i t'ho donaré», si avui ja tens el que li pots donar. No tramis res de mal contra un company que viu amb tu confiadament. No pledegis perquè sí amb homes que no t'han fet res de mal. No envegis els homes violents, ni t'animis a seguir els seus camins, perquè el Senyor detesta els perversos, però és l'amic dels honrats; Déu maleeix la casa dels malvats, i beneeix la casa dels justos; es riu dels descreguts, que de tot fan burla, i concedeix als humils el seu favor.

Salm responsorial 14,1b i 2-3a.3bc-4ab.5 (R.: cf. 1b)
Senyor, qui podrà viure a la muntanya sagrada?
El qui obra honradament
i practica la justícia,
diu la veritat tal com la pensa;
quan parla, no escampa calúmnies.

R. El just podrà viure a la muntanya sagrada.

Mai no fa mal al proïsme,
ni carrega a ningú res infamant,
compten poc als seus ulls els descreguts,
honora i aprecia els fidels del Senyor. R.

No fia els seus diners a interès,
ni es ven per condemnar cap innocent.
El qui obra així mai no caurà. R.

Al·leluia Mt 5,16
La vostra llum ha de resplendir davant la gent.
Llavors, en veure el bé que heu obrat,
glorificaran el vostre Pare del cel.

Evangeli Lc 8,16-18
Posen el llum ben alt,
perquè els qui entren vegin la claror
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Ningú no encén un llum per tapar-lo o amagar-lo sota un llit, sinó que el posa ben alt, perquè els qui entren vegin la claror. Perquè no hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui descobert, ni res d'obscur que tard o d'hora no sigui conegut i entès. Fixeu-vos com escolteu, perquè als qui tenen, Déu els donarà encara més, però als qui no tenen, els prendrà fins allò que es pensen tenir».