DIMARTS DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Pr 21,1-6.10-13
Recull de proverbis
Lectura del llibre dels Proverbis
Els cors dels reis són a les mans de Déu: els decanta a on ell vol com l'aigua d'un regueró. Els homes sempre troben bé tot el que fan, però el Senyor és qui sospesa els seus cors. Més que l'ofrena de víctimes, el Senyor prefereix la justícia i la bondat. Mirada altiva i cor ambiciós: el pecat és el distintiu de l'injust. Els càlculs ben fets proporcionen guanys, voler córrer massa proporciona pèrdues. Tresors guanyats amb una llengua impostora són fum que s'esvaeix i llaços de mort. Amb tota l'ànima l'injust es deleix per fer mal; no és bondadós ni amb els seus companys. Els senzills aprenen quan veuen castigar els descreguts; els més entenimentats aprenen quan els adverteixen. La justícia de Déu priva de fills la casa de l'injust, precipita els injustos en la desgràcia. Qui es tapa les orelles per no sentir el clam dels pobres tampoc no serà escoltat quan ell demanarà auxili.

Salm responsorial 118,1.27.30.34.35.44 (R.: 35a)
Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la llei del Senyor.

R. Guieu-me, Senyor, pel camí dels manaments.

Feu-me entendre el camí dels preceptes,
i faré l'elogi de les vostres meravelles. R.

He escollit els camins de veritat,
i he admès les vostres sentències. R.

Feu-me entendre la vostra llei,
que la vull guardar amb tot el cor. R.

Guieu-me pel camí dels manaments,
que jo me l'estimo de debò. R.

Vull complir sempre la vostra llei,
la vull complir fins al darrer moment. R.

Al·leluia Lc 11,28
Sortosos els qui escolten la paraula de Déu
i la guarden.

Evangeli Lc 8,19-21
La meva mare i els meus germans
són els qui escolten la paraula de Déu
i la compleixen
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, la mare de Jesús i els seus germans arribaren on ell era, però hi havia tanta gent que no se li podien acostar. Alguns li van fer saber que la seva mare i els seus germans eren allà fora i el volien veure. Jesús els respongué: «La meva mare i els meus germans són aquests que escolten la paraula de Déu i la compleixen».