DIMECRES DE LA SETMANA V DE QUARESMA

Missa de lliure elecció (anys B i C): «La resurrecció de Llàtzer»


Lectura primera Dn 3,14-20.91-92.95
Déu ha enviat el seu àngel per alliberar els seus servents
Lectura de la profecia de Daniel
En aquells dies, el rei Nabucodonosor digué: «És veritat, Sidrac, Misac i Abde-Nagó, que vosaltres no venereu els meus déus ni voleu adorar l'estàtua d'or que jo he fet aixecar al mig de la plana? Si esteu disposats a adorar-la, en el moment que sentireu tocar els corns, els flabiols, les cítares, les lires, les arpes, les flautes i tots els altres instruments, prosterneu-vos i adoreu l'estàtua que he fet fer. I si no la voleu adorar, a l'instant us faré tirar al forn. Quin déu serà capaç de salvar-vos de les meves mans?» Sidrac, Misac i Abde-Nagó respongueren al rei Nabucodonosor: «No cal ni parlar-ne. Hi ha un Déu, aquell que nosaltres venerem, que ens pot alliberar del foc i de les teves mans. Però, encara que no ho fes, que sàpiga la teva majestat que no venerarem els teus déus ni adorarem l'estàtua que has fet erigir».
Nabucodonosor es posà furiós contra Sidrac, Misac i Abde-Nagó. Immediatament ordenà que encenguessin el forn set vegades més que de costum i que els homes més forçuts del seu exèrcit lliguessin Sidrac, Misac i Abde-Nagó i els tiressin al forn. Un cop tirats al foc, Nabucodonosor s'aixecà de pressa i digué tot esverat als seus consellers: «No havíem tirat aquí tres homes lligats?» Ells li respongueren: «És veritat». El rei digué: «Doncs jo veig quatre homes que es passegen lliurement al mig del forn, sense cap lligam, i el quart té l'aspecte d'un àngel». I Nabucodonosor exclamà: «Sigui beneït el Déu de Sidrac, Misac i Abde-Nagó, que ha enviat el seu àngel per alliberar els seus servents que, confiant en ell, han desobeït les ordres del rei i s'han exposat a la mort per no adorar cap altre déu fora del seu».

Salm responsorial Dn 3,52.53.54.55.56
Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares,
és beneït el vostre sant nom.
R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al vostre temple sant.
R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït assegut al vostre soli reial.
R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït a la carrossa de querubins,
quan penetreu amb la mirada els oceans.
R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al firmament del cel.
R. Glòria i lloança per sempre.

Vers abans de l'evangeli Cf. Lc 8,15
Feliços els qui amb cor bo i dòcil
guarden la paraula de Déu
i donen fruit amb perseverança.

Evangeli Jo 8,31-42
Si el Fill us treu de l'esclavatge, sereu lliures de debò
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als jueus que havien cregut en ell: «Si us manteniu ferms en el que jo us dic, sereu de debò deixebles meus, coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures». Ells li respongueren: «Som descendents d'Abraham; no hem estat mai esclaus de ningú. Com pots dir que no som lliures?» Jesús els contestà: «Us ho dic amb tota veritat: Tothom qui peca és esclau del pecat i els esclaus no es queden a la casa per sempre; els fills sí que s'hi queden per sempre. Per això, si el Fill us treu de l'esclavatge, sereu lliures de debò. Ja sé que sou descendents d'Abraham, però voldríeu matar-me perquè no suporteu el que jo us dic. Jo us parlo d'allò que he vist estant amb el meu Pare, mentre que vosaltres feu allò que el vostre pare us diu».
Ells insistiren: «El nostre pare és Abraham». Els diu Jesús: «Si fóssiu fills d'Abraham, faríeu el que ell feia. Però ara resulta que em voldríeu matar, a mi que us he dit la veritat tal com l'he sentida de Déu. Això Abraham no ho va fer. No, vosaltres imiteu les obres del vostre pare». Li responen: «Nosaltres no som pas fills bords. No tenim més pare que Déu». Jesús els diu: «Si Déu fos el vostre pare, m'estimaríeu a mi, perquè jo he sortit de Déu i vinc de Déu; no he vingut pas pel meu compte, sinó que ell m'ha enviat».