DIJOUS DE LA SETMANA V DE QUARESMA

Missa de lliure elecció (anys B i C): «La resurrecció de Llàtzer»


Lectura primera Gn 17,3-9
Seràs pare de molts pobles
Lectura del llibre del Gènesi
En aquells dies, Abram es prosternà amb el front a terra, i Déu li digué: «Faig aliança amb tu, i et faré pare de molts pobles. No et diràs més Abram, sinó Abraham, per significar que seràs pare de molts pobles. Et faré extraordinàriament fecund, els teus descendents formaran diverses nacions i de tu sortiran reis. Seré fidel a la meva aliança amb tu i amb les generacions que et succeiran. Serà una aliança perpètua: jo seré el teu Déu i el Déu dels teus descendents. A tu i a ells, us donaré tot el país dels cananeus on ara resideixes com a foraster: serà per sempre la vostra possessió, i jo seré el vostre Déu».
I Déu digué encara a Abraham: «Tu i els teus descendents, de generació en generació, heu de complir els tractes de la meva aliança».

Salm responsorial 104,4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)
Penseu en el Senyor i en el seu poder,
busqueu sempre la seva presència.
Recordeu les meravelles que ell obrà,
els seus prodigis i les seves decisions.

R. El Senyor recorda sempre l'aliança.

Descendents d'Abraham, el seu servent,
fills de Jacob, el seu elegit,
ell és el Senyor, el nostre Déu,
imposa el seu judici per tota la terra. R.

Recorda sempre l'aliança,
la promesa feta per milers de generacions,
l'aliança pactada amb Abraham,
el jurament fet a Isaac. R.

Vers abans de l'evangeli Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Jo 8,51-59
Abraham, el vostre pare, s'entusiasmà esperant de veure el meu dia
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Us dic amb tota veritat que els qui guarden les paraules que jo he dit no tastaran mai la mort». Els jueus li digueren: «Ara veiem ben clar que estàs endimoniat: Abraham va morir, i els profetes també, i tu dius que els qui guarden les paraules que tu has dit no tastaran mai la mort. Que ets més gran tu que el nostre pare Abraham? Ell va morir, i tots els profetes també van morir. Per qui et tens?» Jesús respongué: «Si fos jo mateix, que em glorifico, la meva glòria no valdria res, però és el meu Pare, que em glorifica. Vosaltres dieu que és el vostre Déu, però no el coneixeu. Jo sí que el conec, i si digués que no el conec, mentiria, com mentiu vosaltres. La veritat és que el conec i guardo les seves paraules. Abraham, el vostre pare, s'entusiasmà esperant de veure el meu dia, i quan el veié, se'n va alegrar». Els jueus li digueren: «Encara no tens cinquanta anys i has vist Abraham?» Jesús respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Jo soc des d'abans que nasqués Abraham». Ells recolliren pedres per tirar-les-hi, però Jesús s'amagà i sortí del temple.