DIVENDRES DE LA SETMANA V DE QUARESMA

Missa de lliure elecció (anys B i C): «La resurrecció de Llàtzer»


Lectura primera Jr 20,10-13
El Senyor em fa costat com un guerrer invencible
Lectura del llibre de Jeremies
Sento com parla la gent, em veig amenaçat de tots costats; diuen: «Vosaltres que teniu amb ell un pacte d'amistat, denuncieu-nos-el, perquè el puguem denunciar, seguiu-lo de prop: potser es deixarà enganyar; llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d'ell».
Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible; per això els qui em persegueixen cauran, no podran apoderar-se de mi, quedaran tan confosos del seu fracàs, que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya. Senyor de l'univers que coneixeu a fons els justos, que penetreu tot l'interior dels homes: feu-me veure com feu justícia, ja que és a vós que jo he confiat la meva causa. Canteu al Senyor, lloeu el Senyor: ell salva la vida del pobre de les mans dels qui volen fer-li mal.

Salm responsorial 17,2-3a.3bc-4.5-6.7 (R.: cf. 7)
Us estimo, Senyor. Vós m'enfortiu,
roca i muralla que em deslliura.

R. En veure'm en perill,
clamo al Senyor, i ell m'escolta.

Déu meu, penyal on m'emparo,
escut i força que em salva.
Rodejat d'adversaris delirants,
clamo al Senyor,
crido auxili d'entre els enemics. R.

Les onades de la mort m'envoltaven,
sentia l'esglai dels torrents de Belial;
m'estrenyia amb el seu llaç
el Regne dels morts,
davant mateix tenia els seus paranys. R.

En veure'm en perill, clamo al Senyor,
crido socors al meu Déu,
i des del seu palau escolta el meu clam,
el meu crit li arriba al cor. R.

Vers abans de l'evangeli Cf. Jo 6,63b.68b
Les vostres paraules, Senyor,
són esperit i són vida,
vós teniu paraules de vida eterna.

Evangeli Jo 10,31-42
Intentaren d'agafar-lo, però se'ls escapà de les mans
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, els jueus tornaren a agafar pedres per apedregar Jesús. Ell els digué: «M'heu vist fer moltes obres bones, que venien del meu Pare. Per quina d'aquestes obres em voleu apedregar?» Els jueus li respongueren: «No et volem apedregar per cap obra bona, sinó per les teves blasfèmies, perquè tu, que ets un home, et fas Déu». Jesús els digué: «No heu vist que en la vostra Llei hi ha escrites aquestes paraules: "Jo declaro que vosaltres sou déus"? I no podem pas negar el valor de l'Escriptura. Per tant, si Déu ha dit: "vosaltres sou déus" a aquells a qui adreçava les seves paraules, a mi, que el Pare ha consagrat i ha enviat al món, per què m'acuseu de blasfem quan declaro que soc Fill de Déu? Si el que jo faig no és obra del meu Pare, no em cregueu, però si ho és, i a mi no em voleu creure, creieu el que diuen les obres; així us adonareu que el Pare està en mi i jo en el Pare».
En sentir això, intentaren detenir-lo, però se'ls escapà de les mans. Després se'n tornà a l'altra banda del Jordà, on Joan havia començat a batejar, i s'hi quedà. Molts l'anaren a trobar i deien: «Joan no va fer cap miracle, però tot el que va dir d'ell era veritat». I molts d'aquell indret van creure en Jesús.