DISSABTE DE LA SETMANA V DE QUARESMA

Missa de lliure elecció (anys B i C): «La resurrecció de Llàtzer»


Lectura primera Ez 37,21-28
En faré un sol poble
Lectura de la profecia d'Ezequiel
Això diu el Senyor Déu: «Jo prendré el poble d'Israel dispersat enmig d'altres pobles, els aplegaré de tot arreu i els faré venir a la seva terra. I quan seran al meu país, a les muntanyes d'Israel, en faré un sol poble i tindran un sol rei. No formaran ja dos pobles i dos reialmes. No tornaran a contaminar-se amb el seus ídols detestables i amb les seves infidelitats. Els alliberaré del seu pecat d'apostasia, els purificaré, i seran el meu poble i jo seré el seu Déu.
El meu servent David serà el seu rei, tots tindran un sol pastor i seguiran els meus preceptes, guardaran els meus decrets i els compliran. Habitaran el país que vaig donar a Jacob, el meu servent, on els seus pares havien habitat; hi habitaran ells, els seus fills i els fills dels seus fills, i el meu servent David serà per sempre el seu sobirà. Faré amb ells una aliança de pau, que durarà sempre. Els multiplicaré i posaré per sempre entre ells el meu santuari; tindré enmig d'ells el meu tabernacle, jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. Quan hauré posat per sempre el meu santuari entre ells, tots els pobles estrangers sabran que jo, el Senyor, santifico el poble d'Israel».

Salm responsorial Jr 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d)
Escolteu, estrangers, una paraula del Senyor,
anuncieu-la lluny, a les illes:
«El qui havia dispersat Israel l'aplegarà,
i el guardarà com un pastor el seu ramat».

R. El Senyor ens guardarà,
com un pastor guarda el seu ramat.

El Senyor ha redimit Israel,
l'allibera de les mans dels més forts.
Vindran a les altures de Sió cridant de goig,
sota la llum de l'abundor del Senyor. R.

Dansaran d'alegria les noies
i estaran contents joves i vells;
«canviaré el dol en dies de festa,
els consolaré de les penes i els alegraré». R.

Vers abans de l'evangeli Ez 18,31
Llenceu lluny de vosaltres totes les infidelitats
que us aparten de mi, diu el Senyor,
i feu-vos un cor nou i un esperit nou.

Evangeli Jo 11,45-56
Jesús havia d'aplegar tots els fills de Déu dispersos
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús cregueren en ell. Però alguns anaren a contar als fariseus el que Jesús havia fet. Els grans sacerdots i els fariseus convocaren el consell del sanedrí i preguntaven: «Què podríem fer? Aquest home fa massa miracles. Si el deixem estar, tothom creurà en ell, i vindran els romans a destruir el lloc sant i tot el nostre poble». Un d'ells, Caifàs, que aquell any era el gran sacerdot, els digué: «No hi enteneu res, vosaltres. No se us acut que val més que mori un sol home per tots, abans que no desaparegui tot el nostre poble!» Això Caifàs no ho deia pel seu compte: com que aquell any era gran sacerdot, profetitzava que Jesús havia de morir pel poble. De fet, Jesús havia de morir pel seu poble i també per aplegar tots junts els fills de Déu dispersos. Per això aquell dia acordaren que el matarien.
Des d'aleshores Jesús ja no es deixava veure públicament a Jerusalem; se n'anà a una regió vora el desert, al poble d'Efraïm, i s'hi estava amb els seus deixebles. S'acostava la Pasqua dels jueus, i molts del país pujaven a Jerusalem ja abans de la Pasqua, per poder-la celebrar en l'estat de puresa que la Llei exigia. Miraven si Jesús havia vingut i, tot conversant en el recinte del temple, es preguntaven entre ells: «Què us en sembla? Oi que no vindrà a la festa?»