DIMECRES DE LA SETMANA XIX DURANT L'ANY / I


Lectura primera Dt 34,1-12
Moisès morí allà, tal com el Senyor ho havia dit.
No hi hagué mai més cap profeta com ell
Lectura del llibre del Deuteronomi
En aquells dies, Moisès pujà de la plana de Moab al Nebó, al cim de Fasgà, davant de Jericó, i el Senyor li va fer contemplar tot el país: de Galaad fins a Dan, tot Neftalí, el territori d'Efraïm i de Manasés, tot el territori de Judà fins a la mar occidental, el Nègueb i l'oasi de la vall de Jericó, ciutat de les palmeres, fins a Segor. El Senyor li digué: «Aquest és el país que vaig jurar a Abraham, a Isaac i a Jacob de donar-lo als seus descendents. T'he l'he fet contemplar amb els teus ulls, però tu no hi entraràs».
Moisès, servent del Senyor, morí allà, al país de Moab, tal com el Senyor ho havia dit. El van enterrar a la vall, prop de Betpeor, en el país de Moab, però fins al dia d'avui ningú no sap exactament on és el seu sepulcre. Moisès morí a l'edat de cent vint anys. No se li havia afeblit la vista ni havia perdut les forces. Durant trenta dies, tot el poble d'Israel va fer dol per Moisès a la plana de Moab. Moisès havia imposat les mans a Josuè, perquè l'omplís l'esperit de saviesa. El poble d'Israel l'obeïa i complia el que el Senyor havia manat a Moisès. No hi hagué mai més a Israel cap profeta amb qui el Senyor tractés cara a cara com ho feia amb Moisès, ni que fos enviat a fer els senyals i prodigis que va fer Moisès a Egipte contra el Faraó i la seva cort i contra tot el país, ni que obrés amb mà poderosa les gestes terribles que obrà Moisès en presència del poble d'Israel.

Salm responsorial 65,1-3a.5 i 8.16-17 (R.: cf. 20a i 9a)
Aclama Déu, tota la terra.
Canteu la glòria del seu nom,
canteu la seva fama gloriosa.
Digueu a Déu: «Que en són,
d'admirables, les vostres obres!»

R. Beneït sigui Déu, que em preserva la vida.

Veniu a contemplar les gestes de Déu.
Que n'és, d'admirable,
el que fa amb els homes!
Pobles, beneïu el nostre Déu,
feu sentir el vostre crit de lloança. R.

Veniu, fidels de Déu, escolteu-me;
us contaré el que ha fet per mi.
Mentre jo l'invocava,
ja tenia a flor de llavis l'acció de gràcies. R.

Al·leluia 2C 5,19
Déu, en Crist,
reconciliava el món amb ell mateix,
i a nosaltres ens ha encomanat
el missatge de la reconciliació.

Evangeli Mt 18,15-20
Si fa cas de tu, t'hauràs guanyat el germà
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si el teu germà peca, ves a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Si te'n fa cas, t'hauràs guanyat el germà. Si no te'n fa cas, crida'n un altre o dos més, perquè la causa sigui judicada per la paraula de dos o tres testimonis. Si tampoc no feia cas d'ells, parla'n a la comunitat reunida. Si ni tan sols de la comunitat no volia fer cas, considera'l com si fos un pagà o un publicà.
Us ho dic amb tota veritat: Tot allò que lligareu a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligareu a la terra quedarà deslligat al cel. Us asseguro també que si dos de vosaltres aquí a la terra s'avenen a demanar alguna cosa, el meu Pare del cel els la concedirà, perquè on n'hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo soc enmig d'ells».