DIMECRES DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Esd 9,5-9
Dintre el nostre esclavatge, el nostre Déu no ens ha abandonat
Lectura del llibre d'Esdres
A l'hora de l'ofrena del capvespre, jo, Esdres, que seia en actitud de dol, em vaig aixecar amb els vestits i el mantell esquinçats, vaig caure de genolls i, amb les mans esteses cap al Senyor, el meu Déu, li vaig dir: «De tan avergonyit, Déu meu, no goso aixecar la cara davant vostre: les nostres culpes ens cobreixen per damunt del cap, els nostres pecats arriben fins al cel. Des del temps dels nostres pares fins avui hem estat culpables. Pels nostres pecats, tant nosaltres com els nostres reis i sacerdots hem estat posats en mans dels reis d'altres països, morts per l'espasa, fets captius, espoliats i avergonyits fins al dia d'avui.
Ara el Senyor, el nostre Déu, començava de ser bondadós amb nosaltres: n'ha alliberat una resta, i ens ha permès de salvar-nos al voltant del seu lloc sant; el nostre Déu ha fet brillar davant els nostres ulls una llum d'esperança i ens ha concedit un respir de vida enmig de la nostra servitud. Som esclaus, però, dintre el nostre esclavatge, el nostre Déu no ens ha abandonat i ha fet que els reis de Pèrsia s'inclinessin a favor nostre. Ens han concedit un respir per poder restaurar el temple del nostre Déu i reparar les seves ruïnes, i han protegit el país de Judà i la ciutat de Jerusalem».

Salm responsorial Tb 13,2.3.4.5.8 (R.: 2a)
Que sigui beneït el Senyor,
Déu que viu eternament;
el seu regne dura per sempre.
Ell castiga i es compadeix,
fa baixar al país dels morts i en fa sortir,
i ningú no pot fugir de la seva mà.

R. Que sigui beneït el Senyor,
Déu que viu eternament.

Fills d'Israel, enaltiu-lo davant dels altres pobles,
perquè és ell qui ens ha escampat
per totes les nacions. R.

Feu-los conèixer la seva grandesa,
glorifiqueu-lo davant de tots els vivents:
ell és el vostre Senyor i el vostre Déu,
és el vostre pare per sempre. R.

Ell us castiga per les vostres culpes,
però, compadit de vosaltres,
us reunirà de les nacions
on esteu dispersats. R.

Lloeu el Senyor, tots els seus elegits,
celebreu festes i glorifiqueu-lo,
lloeu tots la seva majestat. R.

Al·leluia Mc 1,15
El Regne de Déu és a prop.
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.

Evangeli Lc 9,1-6
Jesús els envià a predicar el Regne de Déu i a curar els malalts
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús reuní els dotze, els donà autoritat sobre tots els dimonis i poder de guarir malalties, i els envià a predicar el Regne de Déu i a curar. I els digué: «No prengueu res per al camí: ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, ni un altre vestit. La primera casa on us allotgeu, no la deixeu fins que sortireu d'aquell lloc. Si no us han volgut rebre, al moment d'anar-vos-en del poble, espolseu-vos la terra que porteu als peus, com una acusació contra ells». Els dotze se'n van anar i passaven per tots els poblets anunciant la Bona Nova i curant malalts pertot arreu.