DISSABTE DE LA SETMANA XVIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Dt 6,4-13
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès digué al poble: «Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces. Guarda en el teu cor les paraules dels manaments que avui et dono, inculca-les als teus fills, parla'n a casa teva i anant de camí, quan te'n vagis al llit i quan et llevis. Lliga-te-les a la mà com un distintiu, porta-les posades com una marca entre els ulls. Escriu-les a l'entrada de casa teva, a la teva porta.
El Senyor, el teu Déu, et farà entrar al país que havia promès als teus pares, Abraham, Isaac i Jacob, i et donarà ciutats grans i boniques que no has construït, cases plenes de béns de tota mena que tu no hi has posat, cisternes tallades a la roca que tu no hi has fet, vinyes i oliverars que no has plantat, i que et donaran per a menjar-ne tant com vulguis. Aleshores, doncs, guarda't d'oblidar-te del Senyor, que t'ha fet sortir del país d'Egipte, d'un lloc d'esclavatge. Reverencia el Senyor, el teu Déu, adora'l només a ell i jura només pel seu nom».

Salm responsorial 17,2-3a.3bc-4.47 i 51ab (R.: 2)
Us estimo, Senyor. Vós m'enfortiu,
roca i muralla que em deslliura.

R. Us estimo, Senyor. Vós m'enfortiu.

Déu meu, penyal on m'emparo,
escut i força que em salva.
Rodejat d'adversaris delirants,
clamo al Senyor,
crido auxili d'entre els enemics. R.

Beneït sigui el Déu vivent, el meu penyal.
Beneeixo el Senyor que em salva.
«Ha donat grans victòries al seu rei,
ha mostrat l'amor que té al seu Ungit». R.

Al·leluia 2Tm 1,10
Jesucrist, el nostre salvador,
ha desposseït la mort del poder que tenia
i, amb la Bona Nova de l'evangeli,
ha fet resplendir la llum de la vida.

Evangeli Mt 17,14-20
Només que tingueu una mica de fe, res no us serà impossible
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, un home vingué a trobar Jesús, s'agenollà i li digué: «Senyor, compadiu-vos del meu fill, que és epilèptic: sofreix molt i sovint cau al foc o a l'aigua. L'he portat als vostres deixebles, però no l'han pogut curar». Jesús exclamà: «Gent descreguda i poc sincera! Fins quan hauré d'estar amb vosaltres? Fins quan us hauré d'aguantar? Porteu-me el noi aquí». Aleshores Jesús el reprengué, el dimoni sortí d'ell, i en aquell mateix moment el noi es posà bo.
Quan quedaren sols, els deixebles preguntaren a Jesús: «Per què no l'hem pogut treure nosaltres?» Ell els digué: «Perquè no teniu prou fe. Us ho dic amb tota veritat: Només que tingueu una mica de fe com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta muntanya que se'n vagi d'aquí, se n'anirà. Res no us serà impossible».