DIVENDRES DE LA SETMANA XVIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Dt 4,32-40
Per amor als teus pares va elegir els seus descendents
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès digué al poble: «Recorre totes les èpoques que t'han precedit, des del dia que Déu creà l'home sobre la terra, investiga d'un cap a l'altre del cel, a veure si mai ha succeït un fet tan gran com aquest, si mai s'ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu de Déu que li parlés d'enmig del foc, com tu l'has escoltada, i hagi continuat en vida; si mai s'ha sentit dir que cap déu hagi intentat d'anar a treure per a ell un poble que vivia en poder d'un altre combatent contra l'opressor amb senyals i prodigis, amb mà forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu, ho ha fet per vosaltres a Egipte, i vosaltres ho heu vist amb els vostres ulls.
A tu, el Senyor t'ha concedit de presenciar-ho perquè sàpigues que ell, i ningú més, és l'únic Déu. Per amonestar-te, et va fer sentir des del cel la seva veu, et va fer contemplar aquí a la terra el seu foc immens, i entremig del foc vas escoltar les seves paraules. Per amor als teus pares va elegir els seus descendents, t'ha fet sortir d'Egipte, ell, personalment, amb el seu gran poder, i ha desposseït davant teu pobles més grans i més poderosos que tu, per introduir-te al seu territori i donar-te'l en herència, com ja és un fet el dia d'avui. Reconeix, doncs, avui que el Senyor és l'únic Déu: ni dalt al cel ni aquí baix a la terra no n'hi ha d'altre; recorda-ho sempre en el teu cor. Compleix els seus decrets i els seus manaments que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb els teus descendents, i visquis molts anys en el país que el Senyor, el teu Déu, et dona per sempre».

Salm responsorial 76,12-13.14-15.16 i 21 (R.: 12a)
Recordo de nou les gestes del Senyor,
tots aquells fets meravellosos;
repasso dintre meu les vostres obres,
i penso en les vostres proeses.

R. Recordo de nou les gestes del Senyor.

Déu meu, era sant el vostre obrar,
quin déu era gran com ho era el nostre?
Vós, el Déu dels prodigis,
revelàveu als pobles el vostre poder. R.

El vostre braç es va rescatar un poble,
la fillada de Jacob i de Josep.
Vau conduir com un ramat el vostre poble,
sota el guiatge de Moisès i d'Aharon. R.

Al·leluia Mt 5,10
Feliços els perseguits pel fet de ser justos:
el Regne del cel és per a ells.

Evangeli Mt 16,24-28
Què podria pagar l'home per rescatar la seva vida?
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi la retrobarà. Què en trauria l'home de guanyar tot el món si perdia la vida? Què podria pagar l'home per rescatar la seva vida? Perquè el Fill de l'home ha de venir en la glòria del seu Pare, voltat dels seus àngels, i ell pagarà cadascú segons les seves obres. Us ho dic amb tota veritat: Alguns dels qui ara són aquí estaran encara en vida per veure el Fill de l'home quan vindrà en el seu Regne».