DISSABTE DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Za 2,5-9.14-15a
Jo vindré per residir dintre teu
Lectura de la profecia de Zacaries
Alçant els ulls vaig veure un home que tenia a la mà una corda de prendre mides. Li vaig preguntar: «On vas?» Ell em respongué: «A amidar Jerusalem. Vull saber l'amplada i la llargada que ha de tenir.» En aquell moment sortia l'àngel que parlava amb mi i un altre àngel l'anà a trobar i li digué: «Corre, digues a aquell noi que Jerusalem ha de ser una ciutat sense muralles, perquè hi pugui cabre la gentada i el bestiar que hi viurà. Jo mateix, diu l'oracle del Senyor, seré per a Jerusalem com una muralla de foc, que envoltaré la ciutat. Crida de goig i estigues de festa, ciutat de Sió: que jo vindré per residir dintre teu, diu l'oracle del Senyor. Aquell dia moltes nacions s'uniran al Senyor; formaran part del seu poble».

Salm responsorial Jr 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d)
Escolteu, estrangers, una paraula del Senyor,
anuncieu-la lluny, a les illes:
«El qui havia dispersat Israel l'aplegarà,
i el guardarà com un pastor el seu ramat».

R. El Senyor ens guardarà
com un pastor el seu ramat.

El Senyor ha redimit Israel,
l'allibera de les mans dels més forts.
Vindran a les altures de Sió cridant de goig,
sota la llum de l'abundor del Senyor. R.

Dansaran d'alegria les noies,
i estaran contents joves i vells;
«canviaré el dol en dies de festa,
els consolaré de les penes i els alegraré». R.

Al·leluia 2Tm 1,10
Jesucrist, el nostre salvador,
ha desposseït la mort del poder que tenia i,
amb la Bona Nova de l'evangeli,
ha fet resplendir la llum de la vida.

Evangeli Lc 9,43b-45
El Fill de l'home ha de ser entregat. No gosaven fer-li preguntes sobre això
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, veient Jesús que tothom s'admirava del que ell feia, digué als seus deixebles: «Que us quedi ben gravat això que us dic: El Fill de l'home ha de ser entregat en mans dels homes». Ells no entenien què volia dir. El sentit d'aquesta predicció no estava al seu abast, però no gosaven fer-li preguntes sobre això.