DIVENDRES DE LA SETMANA XXV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Ag 1,15b-2,9
Dintre de poc ompliré de glòria aquest temple
Lectura de la profecia d'Ageu
L'any segon del rei Darius, el dia vint-i-u del mes setè, el Senyor va fer sentir la seva paraula a través del profeta Ageu i digué: «Digues a Zorobabel, fill de Salatiel, governador de Judà, a Josuè, fill de Josèdec, gran sacerdot, i a la resta del poble: Si entre vosaltres en queden alguns que hagin vist aquest temple amb tota l'esplendor que tenia, com el veieu ara? En comparació d'aquell sembla no res. Però anima't, Zorobabel, diu l'oracle del Senyor. Anima't, Josuè, fill de Josèdec, gran sacerdot, animeu-vos, poble del país, i treballeu, diu l'oracle del Senyor, perquè jo soc amb vosaltres, diu l'oracle del Senyor de l'univers, i el meu esperit està enmig vostre. No tingueu por. Això diu el Senyor de l'univers: Dintre de poc faré tremolar encara el cel i la terra, el mar i els continents, faré tremolar també totes les nacions; els tresors més preuats de totes les nacions vindran aquí, i ompliré de glòria aquest temple, diu el Senyor de l'univers. La plata i l'or són meus, diu l'oracle del Senyor de l'univers. La glòria d'aquest temple serà més gran que la de l'anterior, diu el Senyor de l'univers, i en aquest lloc jo donaré la pau, diu l'oracle del Senyor de l'univers».

Salm responsorial 42,1.2.3.4 (R.: 5bc)
Feu-me justícia, defenseu la meva causa
contra la gent que no estima;
allibereu-me, Déu meu, d'aquests homes
perversos i traïdors.

R. Espera en Déu. Jo el tornaré a lloar:
Salvador meu i Déu meu.

Déu meu, la muralla que em salva sou vós.
Per què m'abandoneu?
Per què he d'anar de dol pertot arreu,
seguit de prop per l'enemic? R.

Envieu-me la llum i la veritat;
que elles em guiïn,
que em duguin a la muntanya sagrada,
al lloc on residiu. R.

M'acostaré a l'altar de Déu,
a Déu, que és la meva alegria;
ho celebraré i us lloaré amb la cítara,
Senyor, Déu meu. R.

Al·leluia Mc 10, 45
El Fill de l'home ha vingut a servir,
i a donar la seva vida en rescat per tots els homes.

Evangeli Lc 9,18-22
Sou el Messies, l'Ungit de Déu. El Fill de l'home ha de patir molt
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Una vegada que Jesús es trobava pregant en un lloc apartat se li acostaren els deixebles, i els preguntà: «Qui diuen la gent que soc, jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, altres que sou Elies, altres que ha ressuscitat un dels profetes antics». Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que soc?» Pere li respongué: «El Messies, l'Ungit de Déu». Però ell els prohibí severament que diguessin això a ningú, i els deia: «El Fill de l'home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l'han de rebutjar, ha de ser mort, i ressuscitarà el tercer dia».