DISSABTE DE LA SETMANA XXVI DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jb 42,1-3.5-6.12-16 (hebreu: 1-3.5-6.12-17)
Ara us he vist amb els meus propis ulls.
Em sap greu d'haver parlat així
Lectura del llibre de Job
Job digué al Senyor: «Reconec que ho podeu tot, i no us és impossible res que us hàgiu proposat. Qui és aquest insensat que parla així dels designis de la Providència? He parlat coses massa elevades, que jo no puc conèixer ni entendre. Jo us coneixia només pel que sentia dir, però ara us he vist amb els meus propis ulls. Em sap greu d'haver parlat així, i, en senyal de dol, m'assec a la pols i a la cendra».
En endavant el Senyor beneí Job més que mai. Arribà a posseir catorze mil ovelles, sis mil camells, mil parelles de bous i mil someres. Tingué set fills i tres filles. A les filles els posà els noms de Jamima, Càsia i Carenha-fuc. En tota la terra no hi havia cap noia tan bonica com elles, i el seu pare els donà part de l'heretat igual que als seus germans. Job visqué encara cent quaranta anys, fins a veure els seus nets i els nets dels seus nets, i morí satisfet d'una llarga vida.

Salm responsorial 118,66.71.75.91.125.130 (R.: 135a)
Doneu-me coneixement i bon sentit,
que jo tinc fe en els manaments.

R. Senyor, deixeu-me veure
la claror de la vostra mirada.

M'ha fet bé haver sofert tantes penes:
hi aprenc els vostres decrets. R.

Senyor, sou just, ho reconec,
i és amb raó que he sofert tantes penes. R.

Cel i terra subsisteixen per decisió vostra,
perquè tot l'univers us obeeix. R.

Soc el vostre servent, feu-me capaç
de conèixer el vostre pacte. R.

La vostra paraula, explicada, dona llum
i l'entenen els senzills. R.

Al·leluia Cf. Mt 11,25
Us enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne.

Evangeli Lc 10,17-24
Alegreu-vos que els vostres noms estiguin escrits en el cel
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, els setanta-dos tornaren tots contents i deien: «Senyor, fins els dimonis se'ns sotmeten pel poder del vostre nom». Jesús els digué: «Sí, jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp. Us he donat poder de trepitjar les serps i els escorpins i totes les forces de l'enemic: res no us podrà fer mal. Però no us alegreu que els enemics se sotmetin a vosaltres; alegreu-vos que els vostres noms estiguin escrits en el cel».
En aquell moment, Jesús, ple de l'entusiasme de l'Esperit Sant, digué: «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vós. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Fora del Pare, ningú no coneix qui és el Fill; igualment ningú no coneix qui és el Pare, fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar». Després cridà a part els deixebles i els digué: «Feliços els ulls que poden veure això que vosaltres veieu! Us asseguro que molts profetes i reis volien veure-ho i sentir-ho, però no pogueren».