DIVENDRES DE LA SETMANA XXVI DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jb 38,1.12-21; 40,3-5
Has donat mai ordres al matí?
Has penetrat fins a les fonts del mar?
Lectura del llibre de Job
El Senyor, des de la tempesta, digué a Job: «D'ençà que ets al món, has donat mai ordres al matí, has indicat a l'aurora el lloc on ha de néixer, perquè s'agafi a les vores de la terra, i en siguin trets fora els estels més brillants? Llavors la terra pren relleu com argila segellada, i en surten els replecs com en un vestit; la llum dels estels s'apaga i es desfan les constel·lacions. Has penetrat fins a les fonts del mar? Has caminat pel fons de l'oceà? Has vist mai les portes del país dels morts, i t'han esfereït els porters que les guarden? Tens idea de l'amplada de la terra? Digue'm, si ho saps, quines mides té. Saps com s'hi va, al lloc on resideix la llum, i on té l'estança la fosca, cas que les vulguis recloure dintre els teus límits i conduir-les pels camins de casa seva? Tot això ho hauries de saber si havies nascut quan ho vaig crear, si comptes tants anys de vida!»
Job digué al Senyor: «Què puc respondre, jo que soc tan poca cosa? Em poso la mà sobre els llavis i callo. Ja he parlat prou i massa: no hi tornaré, no diré res més».

Salm responsorial 138,1-3.7-8.9-10.13-14ab (R.: 24b)
Heu penetrat els meus secrets, Senyor,
i em coneixeu,
vós veieu quan m'assec o quan m'aixeco,
descobriu de lluny estant els meus propòsits,
sabeu bé si camino o si reposo,
us són coneguts tots els meus passos.

R. Guieu-me, Senyor, per camins eterns.

On aniria que el vostre esperit no hi fos present?
On fugiria que jo no estigués davant vostre?
Si pujava dalt del cel, vós hi sou,
si m'ajeia als inferns, us hi trobo. R.

Provaré de prendre les ales de l'aurora
per anar a viure a l'altre extrem del mar?
També allà m'hi portarien les mans vostres,
també allà m'hi vindrien a buscar. R.

Vós heu creat el meu interior,
m'heu teixit en les entranyes de la mare.
Us dono gràcies
per haver-me fet tan admirable,
és meravellosa la vostra obra. R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Lc 10,13-16
Qui no fa cas de mi no fa cas del qui m'ha enviat
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué: «Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó haguessin vist els miracles que han estat fets aquí, ja fa temps que s'haurien assegut coberts de sac i de cendra, en senyal de penediment, i haurien canviat de vida. Però en el judici la sort de Tir i de Sidó serà més suportable que la vostra. I tu, Cafarnaüm, et creus que t'aixecaràs fins al cel? T'enfonsaràs fins al país dels morts! Qui us escolta a vosaltres m'escolta a mi. Qui no fa cas de vosaltres no fa cas de mi, i qui no fa cas de mi no fa cas del qui m'ha enviat».