DISSABTE DE LA SETMANA XXVII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ga 3,22-29
Tots vosaltres, perquè heu cregut, sou fills de Déu
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
Germans, tal com ensenya l'Escriptura, tothom és captiu del pecat, i les promeses de Déu només havien de ser concedides als creients gràcies a la fe en Jesucrist. Abans d'arribar l'hora de la fe, estàvem reclosos sota la guarda de la Llei, esperant el moment que la fe es revelaria. Així la Llei va fer com de mainadera, i ens va conduir a Crist que ens fa justos per la fe. Però ara, que ha arribat l'hora de la fe, ja no necessitem mainaderes. Tots vosaltres, perquè heu cregut, sou fills de Déu en Jesucrist. Tots els qui heu estat batejats per unir-vos a Crist us heu revestit de Crist. Ja no compta ser jueu o grec, esclau o lliure, home o dona. Tots sou una sola cosa en Jesucrist. I si vosaltres sou de Crist, sou descendència d'Abraham, hereus de les promeses.

Salm responsorial 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 8a)
Dediqueu càntics al Senyor,
acompanyeu-los amb cítares,
feu l'elogi de les seves meravelles.
Glorieu-vos del seu nom sagrat,
alegreu-vos, els qui busqueu el Senyor.

R. El Senyor recorda sempre l'aliança.

O bé:
Al·leluia.

Penseu en el Senyor i en el seu poder,
busqueu sempre la seva presència.
Recordeu les meravelles que ell obrà,
els seus prodigis i les seves decisions. R.

Descendents d'Abraham, el seu servent,
fills de Jacob, el seu elegit,
ell és el Senyor, el nostre Déu,
imposa el seu judici per tota la terra. R.

Al·leluia Lc 11,28
Sortosos els qui escolten la paraula de Déu
i la guarden.

Evangeli Lc 11,27-28
Sortoses les entranyes que us van dur.
Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, mentre Jesús parlava, una dona cridà entre la gent: «Sortoses les entranyes que us van dur i els pits que us van criar». Però Jesús li respongué: «Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden».