DILLUNS DE LA SETMANA XXVIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ga 4,22-24.26-27.31-5,1
No som fills d'una esclava, sinó d'una mare lliure
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
Germans, diu l'Escriptura que Abraham tenia dos fills, un d'Hagar, l'esclava, i un altre de Sara, l'esposa lliure. El de l'esclava va néixer per una disposició humana, però el de l'esposa lliure va néixer en compliment d'una promesa divina. Tot això té una significació més alta. Les dues dones representen dues aliances de Déu. La primera, feta a la muntanya del Sinaí, és representada per Hagar, que dona fills esclaus. Però la nostra mare, lliure, és la Jerusalem del cel. D'ella diu l'Escriptura: «Crida d'alegria, tu que no eres mare, celebra-ho i aclama, tu que eres estèril, perquè la que havia quedat abandonada ara té més fills que la que no va perdre el marit».
Per tant, germans, no som fills d'una esclava, sinó d'una mare lliure. Crist ens ha alliberat de l'esclavatge i vol que siguem lliures. Manteniu-vos així. No us sotmeteu altra vegada al jou de l'esclavatge.

Salm responsorial 112,1-2.3-4.5-7 (R.: 2)
Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor,
ara i per tots els segles.

R. Sigui beneït el nom del Senyor,
ara i per tots els segles.

O bé:
Al·leluia.

Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.
El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s'eleva més enllà del cel. R.

Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d'allí s'inclina
per veure el cel i la terra.
Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra. R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Lc 11,29-32
A la gent d'aquesta generació,
Déu no els donarà cap altre senyal que el de Jonàs
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, s'anava reunint més gent al voltant de Jesús, i ell començà a dir: «La gent d'aquesta generació és dolenta: demana un senyal prodigiós, però Déu no els en donarà cap altre que el de Jonàs. El Fill de l'home serà un senyal per als d'aquesta generació de la mateixa manera que Jonàs ho va ser per als ninivites. En el judici de Déu, la reina del país del sud acusarà la gent d'aquesta generació i els condemnarà, perquè ella va venir de l'altre cap del món per escoltar la saviesa de Salomó, i aquí teniu més que Salomó. En el judici de Déu, els ninivites acusaran la gent d'aquesta generació i els condemnaran, perquè ells es convertiren quan Jonàs els predicà, i aquí teniu més que Jonàs».