NADAL

AVUI, per il·luminar tots els pobles, heu fet conèixer en Crist el misteri de la nostra salvació, quan ell es manifesta en la nostra condició mortal i ens renova amb la glòria de la seva immortalitat.
(Prefaci de l'Epifania)

NADAL: Vigília
NADAL: Nit
NADAL: Alba
NADAL: Dia
SG FAMÍLIA A
SG FAMÍLIA B
SG FAMÍLIA C
Sant Esteve
Sant Joan Ap i Ev
Sants Innocents
29 desembre
30 desembre
31 desembre
MARE DE DÉU
DG II DE NADAL
02 gener
03 gener
04 gener
05 gener
EPIFANIA
...

06 gener
07 gener
07 gener
08 gener
09 gener
10 gener
11 gener
12 gener

BAPTISME A
BAPTISME B
BAPTISME C
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...