COMUNS

TEXTOS ESCOLLITS, cants, oracions i lectures que il·luminen el pensament que es fa l'Església d'un apòstol, d'un màrtir, d'una verge.
(Missal ferial, introducció a les Misses de comú)

MISSES DE COMÚ
Dedicació