24 de setembre

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Barcelona: Solemnitat

Altres diòcesis: Memòria lliureLectura primera Jr 30,8-11a
Trencaré el jou que el meu poble porta al coll
Lectura del llibre de Jeremies
Aquell dia, diu el Senyor de l’univers, trencaré el jou que el meu poble porta al coll, li desfaré els lligams i els estrangers no el podran esclavitzar mai més. Aleshores se sotmetran al Senyor, el seu Déu, i a David, el rei que jo els donaré. I tu, Jacob, servent meu, no tinguis por; no t’espantis, Israel, diu l’oracle del Senyor. Jo et salvaré dels països llunyans, salvaré els teus descendents de la seva captivitat. Jacob tornarà i descansarà, viurà tranquil i sense inquietuds, perquè jo soc amb tu per salvar-te, diu l’oracle del Senyor de l’univers.

Salm responsorial 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6
Quan el Senyor renovà la vida de Sió
ho crèiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles.

R. He vist la captivitat dels meus fills
i de les meves filles
i els he deslliurats.

Els altres pobles es deien:
«És magnífic el que el Senyor fa a favor d’ells».
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem! R.

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega. R.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes. R.

Lectura segona He 12,2-7.11-13
Enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el duu a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que havia de passar; així s'assegué a la dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell que aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors; així no us deixareu abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang.
Heu oblidat les paraules encoratjadores que l'Escriptura us adreça com a fills: «Fill meu, no desestimis la correcció que ve del Senyor, no et cansis quan ell et reprèn, perquè el Senyor repta aquells que estima, fa sofrir els fills que ell prefereix». És per la vostra correcció que sofriu: Déu us tracta com a fills. Perquè, quin fill hi ha que el seu pare no corregeixi? La correcció, de moment, no sembla que porti alegria, sinó tristesa, però més tard, els qui han passat per aquest entrenament en cullen en pau el fruit d'una vida honrada.
Per això enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen, aplaneu el camí per on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més mal, sinó que es posi bé.

Al·leluia
Vós sou la porta del Rei altíssim, tron resplendent de llum!
Pobles redimits, celebreu la vida que se’ns ha donat per la Verge.

Evangeli Jo 2,1-11
Feu tot el que ell us digui
Lectura de l'Evangeli segons sant Joan
En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats.
Veient que s'acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi». Jesús li respon: «Dona, per què m'ho dius a mi? Encara no ha arribat la meva hora». Llavors la seva mare diu als qui servien: «Feu tot el que ell us digui». Hi havia allí sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Cada una d'elles tenia una cabuda de quatre a sis galledes. Els diu Jesús: «Ompliu d'aigua aquestes piques». Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei». Ells n'hi portaren. El cap de servei tastà aquella aigua, que s'havia tornat vi. Ell no sabia d'on era, però ho sabien molt bé els qui servien, perquè ells mateixos havien tret l'aigua. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris; però tu has guardat fins ara el vi millor».
Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.


Antífona d’entrada
Alegrem-nos tots en el Senyor, en celebrar la festa de santa Maria, verge; també els àngels s’alegren de la seva solemnitat i en donen lloança al Fill de Déu.

Col·lecta
Senyor Déu nostre, que en la vostra admirable providència volguéreu que la Mare del vostre Fill experimentés les angoixes i els sofriments humans; per la intercessió de Maria, consol dels afligits i alliberadora dels captius, concediu als qui viuen sota qualsevol esclavatge la veritable llibertat dels fills de Déu. Per nostre Senyor Jesucrist.

Oració sobre les ofrenes
Mireu, Senyor, les ofrenes que hem col·locat damunt l’altar per anunciar la mort i la resurrecció del vostre Fill; concediu-nos que cada vegada que celebrem aquests sants misteris creixi la nostra llibertat i la nostra pau. Per Crist Senyor nostre.

Antífona de comunió (Ct 8,6a.7)
Porta’m com un segell en el cor, com un segell en el braç, que l’amor és inflexible com la mort. Els oceans no són capaços d’apagar l’amor, totes les fonts dels rius no podrien apagar-lo.

Postcomunió
Després d’haver participat de la vostra taula, us demanem, Senyor, que els qui hem celebrat aquesta festa en honor de Maria, Mare de captius, ens veiem sempre lliures de l’esclavatge i de tot mal. Per Crist Senyor nostre.