DIMECRES DE LA SETMANA XIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Am 5,14-15.21-24
Allunya de mi la gatzara dels teus cants.
Jo voldria veure la justícia corrent a dolls com un rierol
Lectura de la profecia d'Amós
Cerqueu el bé i no el mal; així trobareu la vida, i el Senyor, Déu de l'univers, serà amb vosaltres, tal com ara preteneu. Avorriu el mal i estimeu el bé, defenseu la justícia a l'hora de jutjar. Qui sap si el Senyor de l'univers encara es compadirà d'una resta de Josep. Diu el Senyor: «Odio les vostres festes, no en vull saber res, fins els holocaustos dins les vostres solemnitats em desagraden; les ofrenes que em presenteu no em complauen ni faig cas de les víctimes de comunió. Allunya de mi la gatzara dels teus cants, no vull sentir més el so de les arpes. Jo voldria veure la justícia corrent a dolls com un rierol i que la bondat es convertís en un riu inestroncable».

Salm responsorial 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 (R.: 23b)
Escolta, poble meu, soc jo qui parlo;
Israel, soc jo qui testifico contra tu:
Jo soc el Senyor, el teu Déu.

R. L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu.

No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos.
Acceptaré vedells de casa teva
o bocs dels teus ramats? R.

Són meus els animals de la selva,
i en tinc a milers a les muntanyes.
Conec un a un els ocells que van pel cel,
i tinc a mà els animals lliures del bosc. R.

Si tenia fam, no t'ho hauria de dir:
és ben meva la terra i tot el que s'hi mou.
Et creus que menjaré carn de vedells,
i beuré la sang dels bocs? R.

Com goses predicar els meus preceptes
i parlar de la meva aliança,
tu que no acceptes els avisos,
i tant se te'n dona del que et mano? R.

Al·leluia Jm 1,18
El Pare ha decidit lliurement
que la proclamació de la veritat
ens fes néixer a la vida,
perquè fóssim com un primer fruit
de tot el que ha creat.

Evangeli Mt 8,28-34
Heu vingut per turmentar els dimonis abans d'hora?
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús arribà a l'altra banda del llac, al país dels gadarencs. Des de les coves sepulcrals on vivien, vingueren a trobar-lo dos endimoniats, tan furiosos, que ningú no s'aventurava a passar per aquell camí. Els dos endimoniats cridaven: «Per què us fiqueu amb nosaltres, Fill de Déu? Heu vingut aquí per turmentar-nos abans d'hora?» Un tros lluny hi pasturava un gran ramat de porcs: els dimonis demanaven a Jesús que si els treia els enviés en aquell ramat. Jesús els digué: «Aneu-hi». Els dimonis, així que sortiren dels dos homes, anaren cap als porcs i tot el ramat es precipità muntanya avall fins al llac, on van morir. Els porquers fugiren i anaren al poble, a portar la nova del que els havia passat i del cas dels endimoniats. Tota la gent del poble anà a trobar Jesús i el pregaren que abandonés el seu territori.