DIVENDRES DE LA SETMANA XXX DURANT L'ANY / II


Lectura primera Fl 1,1-11
Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball,
acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist
Comença la carta de sant Pau als cristians de Filips
Pau i Timoteu, servents de Jesucrist, a tot el poble sant en Jesucrist que viu a Filips, amb els ancians i diaques. Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.
Dono gràcies al meu Déu quan us recordo en totes les meves pregàries. Sempre que prego per vosaltres, la meva oració és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l'evangeli des del primer dia fins avui. Estic segur d'una cosa: Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins el dia de Jesucrist. És natural que jo pensi així de tots vosaltres: jo us porto sempre al cor. Ara que estic pres i em presento als tribunals per defensar l'evangeli i afirmar-lo, tots vosaltres compartiu amb mi aquest favor de Déu. Déu és testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres, per l'amor entranyable que us té Jesucrist.
I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s'enriqueixi més i més, fins a vessar, ple de coneixement i de finor d'esperit, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d'aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist, a glòria i lloança de Déu.

Salm responsorial 110,1-2.3-4.5-6 (R.: 2a)
De tot cor enalteixo el Senyor,
amb els justos davant de tot el poble.
Les obres del Senyor són grans,
qui les contempla les estima.

R. Les obres del Senyor són grans.

La seva gesta és gloriosa i esplèndida,
es manté per sempre la seva bondat.
El Senyor, benigne i entranyable,
instituí un memorial dels seus prodigis. R.

Recordant-se per sempre del seu pacte,
donà un aliment als qui el veneren.
Demostrà la força del seu braç,
repartint al seu poble la terra dels nadius. R.

Al·leluia Jo 10,27
Les meves ovelles reconeixen la meva veu,
diu el Senyor;
també jo les reconec i elles em segueixen.

Evangeli Lc 14,1-6
Si el vostre bou o el vostre fill
queia en un pou en dia de repòs,
qui de vosaltres no l'en trauria tot seguit?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dissabte, Jesús entrà a menjar a casa d'un dels principals fariseus. Ells l'estaven observant. Jesús, que tenia al davant un hidròpic, preguntà als entesos en la Llei i als fariseus: «És permès o no de curar en un dia de repòs?» Ells no van respondre. Aleshores Jesús prengué la mà d'aquell home, el va curar i el va fer sortir. Després els digué: «Si el vostre bou o el vostre fill queia en un pou un dia de repòs, qui de vosaltres no l'en trauria tot seguit?» I no sabien què contestar-li.