BENEDICCIÓ D'UN ABAT O D'UNA ABADESSA

I. PRIMERA LECTURA DE L'ANTIC TESTAMENT

1
Lectura primera Pr 2,1-9
Que el teu cor sigui amatent per a entendre
Lectura del llibre dels Proverbis
Fill meu, si aculls el que jo et dic i guardes com un tresor tot el que et mano, si escoltes atentament la saviesa i el teu cor és amatent a entendre, si crides la intel·ligència i la invites a venir, si la busques com si fos plata i et deleixes per ella com pels tresors amagats, comprendràs què vol dir venerar el Senyor i trobaràs el coneixement de Déu. Perquè és el Senyor el qui dona la saviesa; el coneixement i la intel·ligència surten dels seus llavis. Ell reserva per als homes rectes el seu ajut, protegeix els qui porten una vida honrada, guarda els camins dels homes justos i vetlla per les rutes dels seus fidels. Llavors entendràs la bondat i la justícia i encertaràs sempre els bons camins.
2
Lectura primera Pr 4,7-13
T'he indicat la ruta de la saviesa
Lectura del llibre dels Proverbis
La saviesa és el primer valor: adquireix-la; dona tots els teus béns per posseir-la. Amuntega-la a mans plenes, i t'enaltirà, t'honrarà, si tu l'agarberes, t'embellirà de garlandes el cap, te'l cobrirà amb una corona esplèndida.
Escolta, fill meu: acull el que t'he dit, i veuràs com s'allarguen els anys de la teva vida. T'he indicat la ruta de la saviesa, t'he encaminat per calçades planeres; hi avançaràs amb pas folgat i, si corres, no hi ensopegaràs. Agafa't fort a l'educació rebuda, no afluixis, vigila i guarda-la, que t'és vida.

II. PRIMERA LECTURA DEL NOU TESTAMENT PER AL TEMPS PASQUAL

Lectura primera Fets 2,42-47
Tots els creients vivien units
i tenien en comú tots els seus béns
Lectura dels Fets dels Apòstols
Els germans eren constants a assistir a l'ensenyament dels apòstols, a posar en comú els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària.
Tothom sentia un gran respecte, i els apòstols feien molts prodigis i miracles. Tots els creients vivien units i tenien en comú tots els seus béns; venien les seves propietats i les altres coses que posseïen, per distribuir entre tots el diner, segons les necessitats de cadascú.
Cada dia assistien unànimement al culte del temple. Després, a casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb senzillesa i alegria, cantant les lloances de Déu. Tot el poble els apreciava.
Cada dia el Senyor afegia nova gent a la comunitat perquè fossin salvats.

III. SALM RESPOSORIAL

1
Salm responsorial 1,1-2.3.4 i 6 (R.: 39,5a)
Feliç l'home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s'asseu al ròdol burleta dels descreguts.
Estima de cor la llei del Senyor,
la repassa meditant-la nit i dia.

R. Feliç l'home que té posada en el Senyor
la seva confiança.

Serà com un arbre que arrela vora l'aigua:
dona fruit quan n'és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge,
duu a bon terme tot el que emprèn. R.

No serà així la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
El Senyor empara els camins dels justos,
i els dels culpables, acaben malament. R.

2
Salm responsorial 33,2-3.4-5.10-11.12-13 (R.: 12)
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.

R. Veniu, fills meus, escolteu-me;
us ensenyaré com heu de venerar el Senyor.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m'ha escoltat, res no m'espanta. R.

Sants del Senyor, venereu-lo;
venereu-lo, i no us mancarà res.
Els rics s'empobriran, passaran fam,
però als qui busquen el Senyor no els faltarà cap bé. R.

Veniu, fills meus, escolteu-me;
us ensenyaré com heu de venerar el Senyor.
¿Qui és l'home que estima la vida,
que vol viure temps i fruir de benestar? R.

3
Salm responsorial 91,2-3.5-6.13-14.15-16 (R.: cf. 2a)
És bo de lloar l'Altíssim,
de cantar al vostre nom, Senyor,
de proclamar al matí el vostre amor
i de nit, la vostra fidelitat.

R. És bo de lloar-vos, Senyor.

Senyor, quin goig que em donen les vostres gestes!
Aclamo amb alegria l'obra de les vostres mans.
Senyor, que en són, de grans, les vostres obres,
els vostres designis, que en són, de profunds! R.

Els justos creixeran com les palmeres,
es faran grans com els cedres del Líban;
plantats a la casa del Senyor,
creixeran als atris del nostre Déu; R.

encara donaran fruit a la vellesa,
continuaran plens d'ufana i de vigor,
per proclamar que el Senyor és recte,
que la meva Roca no coneix la injustícia. R.
IV. SEGONA LECTURA DEL NOU TESTAMENT

1
Lectura segona Ef 4,1-6
No escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l'esperit amb els lligams de la pau
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, jo, pres per causa del Senyor, us prego que visqueu com ho demana la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l'esperit amb els lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una sola l'esperança que neix de la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot, actua a través de tot i és present en tot.
2
Lectura segona Col 3,12-17
Estimeu-vos, que l'amor tot ho lliga i perfecciona
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió, de bondat, d'humilitat, de serenor, de paciència; suporteu-vos els uns als altres i, si alguns tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això estimeu-vos, que l'amor tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.
Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d'obra, feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies.
3
Lectura segona He 13,1-2.7-8.17-18
Obeïu els qui us presideixen
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, no deixeu mai d'estimar-vos fraternalment ni d'acollir els forasters; penseu que alguns acolliren àngels sense saber-ho.
Feu memòria dels qui us van guiar i us van anunciar la paraula de Déu; considereu la fi exemplar de la seva vida i imiteu la seva fe.
Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles.
Obeïu els qui us presideixen i feu-ne cas. Ells vetllen per vosaltres i n'hauran de donar compte; mireu que puguin fer-ho amb goig; si ho havien de fer amb pena, no seria pas de profit vostre.
Pregueu per nosaltres. Estem segurs que obrem en consciència i volem portar-nos com cal en tota ocasió.
4
Lectura segona 1Pe 5,1-4
Donant bon exemple a tot el ramat
Lectura de la primera cara de sant Pere
Estimats, als preveres de la vostra comunitat, jo, que, com ells, soc prevere i testimoni dels sofriments del Crist, i he de compartir amb ells la glòria que està a punt de revelar-se, els faig aquesta recomanació: pastureu aquest ramat de Déu que teniu confiat; vetlleu per ell, no com qui compleix un deure imposat, sinó de bona gana, per amor de Déu; no buscant d'aprofitar-vos-en, sinó generosament; no com qui disposa de la seva hisenda, sinó donant bon exemple a tot el ramat. Així, quan apareixerà el cap dels pastors, rebreu la corona de la glòria que mai no es marcirà.
V. AL·LELUIA I VERS ABANS DE L'EVANGELI

Al·leluia i vers abans de l'Evangeli Mt 23,9a.10b
De Pare, només en teniu un, que és el del cel;
de guia, només en teniu un, que és el Crist.

2
Al·leluia i vers abans de l'Evangeli Col 3,15
Que la pau de Crist regni en els vostres cors,
en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos.

VI. EVANGELI

1
Evangeli Mt 23,8-12
El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué a la gent i als deixebles: —«Vosaltres no us heu de fer dir mestres, perquè, de mestre, només en teniu un, i tots vosaltres sou germans; ni heu de donar a ningú el nom de "pare" aquí a la terra, perquè, de pare, només en teniu un, que és el del cel; ni us heu de fer dir "guies", perquè, de guia, només en teniu un, que és el Crist.
El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre. Tothom qui s'enaltirà serà humiliat, però tothom qui s'humiliarà serà enaltit.»
2
Evangeli Lc 12,35-44
És l'administrador fidel i prudent, a qui l'amo confia el personal de servei Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: —«Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces, per poder obrir la porta tan bon punt trucarà. Feliços els criats que l'amo trobarà vetllant al moment de la seva arribada. Amb tota veritat us dic que se cenyirà, els farà seure a taula, i ell mateix passarà a servir-los d'un a un. Feliços si els trobava sempre vetllant, ni que vingués a mitjanit o a la matinada. 
Estigueu-ne segurs: Si el cap de casa hagués previst l'hora que el lladre vindria, no hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada.»
Pere li preguntà: —«Senyor, aquesta paràbola, ¿la dieu només per a nosaltres o per a tothom?» El Senyor li respongué: —«¿Qui és l'administrador fidel i prudent, a qui l'amo confia el personal de servei, perquè els doni a temps l'aliment que els pertoca? Feliç aquell servent si l'amo, quan arriba, troba que ho fa així: us asseguro que li confiarà tots els seus béns.»
3
Evangeli Lc 22,24-27
Jo em comporto entre vosaltres com el qui serveix
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps hi hagué una disputa entre els apòstols sobre quin havia de ser considerat més important. Jesús els digué: —«Els reis de totes les nacions disposen com a amos dels seus súbdits, i els qui tenen autoritat es donen el títol de "benefactors". Entre vosaltres no ha de ser pas així: el més important d'entre vosaltres s'ha de comportar com si fos el més jove i el qui mana s'ha de comportar com el criat que serveix. ¿Qui és més important, el qui seu a taula o el criat que el serveix? ¿Oi que ho és el qui seu a taula? Doncs jo em comporto entre vosaltres com el qui serveix.»

4
Evangeli Jo 13,3-15
Us he donat exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
Durant el sopar, Jesús, conscient que el Pare li havia deixat a les mans totes les coses, conscient que venia de Déu i a Déu tornava, s'aixecà de taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola; després tirà aigua en un gibrell i es posà a rentar els peus als deixebles i a eixugar-los-els amb la tovallola que duia a la cintura. Quan anava a rentar Simó Pere, aquest li diu: «Senyor, vós voleu rentar-me els peus a mi?». Jesús li respon: «Ara no entens això que faig; ho entendràs després». Pere li diu: «Mai de la vida! Vós no em rentareu els peus». Jesús li contestà: «Si no et rento, tu no ets dels meus». Li diu Simó Pere: «Si és així, Senyor, no em renteu només els peus: renteu-me també les mans i el cap». Jesús li respon: «Qui s'ha banyat només necessita rentar-se els peus; ja està net tot ell. I vosaltres ja esteu nets, encara que no tots». Jesús sabia qui l'havia de trair; per això deia que no tots estaven nets.
Després de rentar-los els peus, quan s'hagué posat el mantell i assegut a taula, els digué: «Enteneu això que us acabo de fer? Vosaltres em dieu "Mestre" i "Senyor", i feu bé de dir-ho, perquè ho soc. Si, doncs, jo, que soc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us ho heu de fer els uns als altres. Us he donat exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet».