21 de gener

SANTS FRUCTUÓS, BISBE,

I AUGURI I EULOGI, DIAQUES, MÀRTIRS

FestaLectura primera Dn 3,14-20.91-92.95
Déu ha enviat el seu àngel per alliberar els seus servents
Lectura de la profecia de Daniel
En aquells dies, el rei Nabucodonosor digué: «És veritat, Sidrac, Misac i Abde-Nagó, que vosaltres no venereu els meus déus ni voleu adorar l'estàtua d'or que jo he fet aixecar al mig de la plana? Si esteu disposats a adorar-la, en el moment que sentireu tocar els corns, els flabiols, les cítares, les lires, les arpes, les flautes i tots els altres instruments, prosterneu-vos i adoreu l'estàtua que he fet fer. I si no la voleu adorar, a l'instant us faré tirar al forn. Quin déu serà capaç de salvar-vos de les meves mans?» Sidrac, Misac i Abde-Nagó respongueren al rei Nabucodonosor: «No cal ni parlar-ne. Hi ha un Déu, aquell que nosaltres venerem, que ens pot alliberar del foc i de les teves mans. Però, encara que no ho fes, que sàpiga la teva majestat que no venerarem els teus déus ni adorarem l'estàtua que has fet erigir».
Nabucodonosor es posà furiós contra Sidrac, Misac i Abde-Nagó. Immediatament ordenà que encenguessin el forn set vegades més que de costum i que els homes més forçuts del seu exèrcit lliguessin Sidrac, Misac i Abde-Nagó i els tiressin al forn. Un cop tirats al foc, Nabucodonosor s'aixecà de pressa i digué tot esverat als seus consellers: «No havíem tirat aquí tres homes lligats?» Ells li respongueren: «És veritat». El rei digué: «Doncs jo veig quatre homes que es passegen lliurement al mig del forn, sense cap lligam, i el quart té l'aspecte d'un àngel». I Nabucodonosor exclamà: «Sigui beneït el Déu de Sidrac, Misac i Abde-Nagó, que ha enviat el seu àngel per alliberar els seus servents que, confiant en ell, han desobeït les ordres del rei i s'han exposat a la mort per no adorar cap altre déu fora del seu».

O bé:

Lectura primera He 10,32-36
Vau sostenir tantes lluites i sofriments
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, recordeu els vostres primers temps, quan, acabat de rebre la llum de la fe, vau sostenir tantes lluites i sofriments: uns vau ser insultats i maltractats públicament, d'altres us vau fer solidaris dels qui sofrien tot això. Vau compartir les penes dels presos i, quan s'apoderaven dels vostres béns, ho vèieu amb goig, sabent que teniu altres béns millors, que duren per sempre. Ara, doncs, no perdeu aquesta valentia; us espera una gran recompensa. Només sofrint amb constància podreu complir la voluntat de Déu i obtenir el que ell ha promès.

Salm responsorial 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b)
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.

R. El Senyor m'ha escoltat, res no m'espanta.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m'ha escoltat, res no m'espanta. R.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d'abaixar els ulls avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill. R.

Acampa l'àngel del Senyor
entorn dels seus fidels, per protegir-los.
Tasteu, i veureu que n'és de bo el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia. R.

Al·leluia Jo 12,26
Si algú es vol fer servidor meu,
que em segueixi,
i s'estarà on jo m'estic.

Evangeli Jo 17,11b-19
El món no els estima
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare sant, amb el vostre poder guardeu els que vós m'heu donat perquè siguin u com ho som nosaltres. Vós me'ls heu donat. Mentre jo era amb ells, jo mateix els guardava amb el poder del vostre nom. He vetllat per ells i no se n'ha perdut ni un de sol, fora d'aquell que s'havia de perdre perquè es complís el que diu l'Escriptura. Però ara vinc a vós. Mentre encara soc al món dic tot això perquè tinguin plenament el goig que jo tinc. Els he confiat les vostres paraules, i ara el món no els estima, perquè no són del món, com jo tampoc no en soc. No us demano que els tragueu del món, sinó que els preserveu del Maligne. No són del món, com jo tampoc no en soc. Consagreu-los en la veritat, que és la vostra paraula. Jo els he enviat al món tal com vós m'hi heu enviat a mi, i jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat».