DIJOUS DESPRÉS DE CENDRA


Lectura primera Dt 30,15-20
Avui et toca escollir entre la benedicció i la maledicció
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès s'adreçà al poble i li digué: «Avui et toca escollir entre la vida i la mort, la felicitat i la desgràcia.
Avui et mano que estimis el Senyor, el teu Déu, que segueixis els seus camins i compleixis els seus preceptes, els seus decrets, les seves prescripcions. Si ho fas així, viuràs i seràs fecund, i el Senyor, el teu Déu, et beneirà en el país on ara entraràs per prendre'n possessió. Però si el teu cor s'allunya d'ell, si no l'obeeixes i et deixes arrossegar a donar culte a d'altres déus i adorar-los, avui us faig saber que aneu de cert a la ruïna, que no viureu gaires anys a la terra on ara, després de passar el Jordà, entrareu per prendre'n possessió. El cel i la terra són testimonis que avui et toca escollir entre la vida i la mort, entre la benedicció i la maledicció. Escull la vida per a tu i per a la teva descendència. Estima el Senyor, el teu Déu, obeeix-lo, sigues-li fidel, i en ell trobaràs la vida; ell allargarà els teus anys per poder habitar en aquesta terra que el Senyor havia promès a Abraham, a Isaac i a Jacob».

Salm responsorial 1,1-2.3.4 i 6 (R.: 39,5a)
Feliç l'home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s'asseu al ròdol burleta dels descreguts.
Estima de cor la llei del Senyor,
la repassa meditant-la nit i dia.

R. Feliç l'home
que té posada en el Senyor la seva confiança.

Serà com un arbre que arrela vora l'aigua:
dona fruit quan n'és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge,
duu a bon terme tot el que emprèn. R.

No serà així la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
El Senyor empara els camins dels justos,
i els dels culpables acaben malament. R.

Vers abans de l'evangeli Mt 4,17
Convertiu-vos, diu el Senyor,
que el Regne del cel és a prop.

Evangeli Lc 9,22-25
Qui perdi per mi la seva vida la salvarà
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «El Fill de l'home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l'han de rebutjar, ha de ser mort, i ressuscitarà el tercer dia». I deia a tothom: «Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi la salvarà. Què traurà un home d'haver guanyat tot el món si es fa mal o es perd a si mateix?»