DILLUNS DE LA SETMANA IV DE PASQUA


Lectura primera Fets 11,1-18
Pel que veiem, Déu ha fet també als pagans
la gràcia de poder-se convertir i d'obtenir la vida
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, els apòstols i els germans de Judea van sentir dir que fins i tot els pagans havien acceptat la paraula de Déu, i, quan Pere va pujar a Jerusalem, els convertits del judaisme el censuraven perquè havia entrat a casa d'incircumcisos i havia menjat amb ells.
Pere aleshores s'explicà d'aquesta manera: «Em trobava jo pregant a la ciutat de Jafa, i vaig veure en èxtasi una cosa, com un gran llençol, que davallava penjat del cel per les quatre puntes i se'm posava al davant. M'hi vaig fixar amb molta atenció: hi havia tota mena de quadrúpedes, de feres, rèptils i ocells. Llavors vaig sentir una veu que em deia: "Pere, aixeca't, mata i menja". Però jo vaig respondre: "De cap manera, Senyor: mai no he menjat res del que la Llei té per profà i per impur". La veu del cel em va dir: "No tinguis per impur el que Déu ha fet pur". Això es va repetir tres vegades, i després s'ho van endur de nou enlaire.
A continuació van arribar, a la casa on érem, tres homes enviats de Cesarea per veure'm. L'Esperit va dir-me que anés amb ells sense cap mena d'escrúpol. Em van acompanyar també aquests sis germans, vam entrar tots a la casa d'aquell home, i ell ens va explicar com havia vist l'àngel que se li va presentar a casa i li va dir: "Fes cridar Simó, que es troba a Jafa. Es diu Pere de sobrenom. Ell et dirà el que us ha de salvar a tu i a tots els de casa teva". Quan jo començava a parlar-los, l'Esperit Sant baixà sobre ells igual que sobre nosaltres a la primeria, i em vaig recordar aleshores d'allò que deia el Senyor: "Joan batejava només amb l'aigua, però vosaltres sereu batejats amb l'Esperit Sant". Si Déu, doncs, els concedia el mateix do que a nosaltres, perquè van creure en Jesucrist, el Senyor, qui era jo per oposar-m'hi?»
En sentir tot això, els convertits del judaisme s'apaivagaren i glorificaven Déu tot dient: «Pel que veiem, Déu ha fet també als pagans la gràcia de poder-se convertir i d'obtenir la vida».

Salm responsorial 41,2-3;42,3.4 (R.: 41,3a)
Com la cérvola es deleix per l'aigua viva,
també em deleixo jo per vós, Déu meu.
Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m'és vida;
quan podré veure Déu cara a cara?

R. Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m'és vida.

O bé:
Al·leluia.

Envieu-me la llum i la veritat;
que elles em guiïn;
que em duguin a la muntanya sagrada,
al lloc on residiu. R.

I m'acostaré a l'altar de Déu,
a Déu, que és la meva alegria;
ho celebraré i us lloaré amb la cítara,
Senyor, Déu meu. R.

Al·leluia Jo 10,14
Jo soc el bon pastor,
diu el Senyor;
jo reconec les meves ovelles,
i elles em reconeixen a mi.

Evangeli Jo 10,1-10
Jo soc la porta per entrar a les ovelles
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles: el guarda li obre la porta, i les ovelles reconeixen la seva veu; crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan té a fora totes les seves, camina al davant, i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys». Jesús els parlà amb aquest llenguatge, però ells no entengueren què volia dir.
Jesús continuà: «Us ho dic amb tota veritat: Jo soc la porta de les ovelles. Tots els qui havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les ovelles no en feien cas. Jo soc la porta. Els qui entrin passant per mi se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Ells lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir».

O bé, l'any A, quan l'evangeli anterior ha estat llegit el diumenge precedent:

Evangeli Jo 10,11-18
El bon pastor dona la vida per les seves ovelles
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús parlà així: «Jo soc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó que treballa només a jornal, quan veu venir el llop, fuig i abandona les ovelles, perquè no són seves. És que ell només treballa pel jornal i tant se li'n dona, de les ovelles. Llavors el llop les destrossa o les dispersa. Jo soc el bon pastor. Tal com el Pare em coneix i jo conec el Pare, jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi, i dono la vida per elles.
Encara tinc altres ovelles, que no són d'aquest ramat. També les he de conduir jo, i faran cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol ramat amb un sol pastor. El Pare m'estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Soc jo qui la dono lliurement. Tinc poder de donar-la i de recobrar-la. Aquesta és la missió que he rebut del Pare».