DILLUNS DE LA SETMANA IV DE QUARESMA

Missa de lliure elecció (anys B i C): «El cec de naixement»


Lectura primera Is 65,17-21
No s'hi sentiran mai més plors ni crits de dol
Lectura del llibre d'Isaïes
Diu el Senyor: «Crearé un cel nou i una terra nova. Ningú no es recordarà del passat, no tornarà a pensar-hi mai més. Tothom s'alegrarà de veure la nova creació i en faran festa per sempre, perquè la meva creació transformarà Jerusalem en alegria, i tot el meu poble, en festa. També jo m'alegraré de Jerusalem i celebraré la sort del meu poble. No s'hi sentiran mai més ni plors ni crits de dol. No hi haurà cap infant que visqui només uns dies, ni cap adult que no arribi a una edat avançada; els més joves moriran a cent anys, i si algú no hi arribava, seria tingut per maleït. Construiran cases noves i les habitaran, plantaran vinyes i en menjaran els fruits».

Salm responsorial 29,2 i 4.5-6.11-12a i 13b (R.: 2a)
Amb quin goig us exalço, Senyor.
M'heu tret a flor d'aigua quan m'ofegava,
i no heu permès que se n'alegrin els enemics.
Senyor, m'heu arrencat de la terra dels morts,
quan ja m'hi enfonsava,
m'heu tornat la vida.

R. Amb quin goig us exalço, Senyor.

Canteu al Senyor, els qui l'estimeu,
enaltiu la seva santedat.
El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.
Cap al tard tot eren plors,
l'endemà són crits de joia. R.

Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor.
Heu mudat en joia les meves penes;
Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre. R.

Vers abans de l'evangeli Am 5,14
Cerqueu el bé i no el mal;
així trobareu la vida i el Senyor serà amb vosaltres.

Evangeli Jo 4,43-54
Ves, que el teu fill ja està bo
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús se n'anà de Samaria cap a Galilea, tot i que ell mateix havia afirmat que els profetes no són ben rebuts en el seu país natal. Aquesta vegada els galileus, que havien assistit també a les festes de Jerusalem i havien vist tot el que ell havia fet, el van acollir. Aleshores tornà a Canà de Galilea, on havia convertit l'aigua en vi.
A Cafarnaaüm hi havia un funcionari reial que tenia el fill malalt. Quan sentí que Jesús havia tornat de Judea a Galilea, l'anà a trobar per demanar-li que baixés a curar el seu fill, que estava a punt de morir. Jesús li digué: «Només creieu quan veieu miracles i prodigis». Però el funcionari li deia: «Senyor, baixeu abans que no es mori el meu fill». Jesús li respon: «Ves, que el teu fill ja està bo». Aquell home cregué en la paraula que Jesús li havia dit i emprengué el camí de retorn. Mentre baixava a Cafarnaüm, els seus criats anaren a dir-li que el seu fill ja estava bo. Els preguntà a quina hora s'havia trobat millor i ells li respongueren: «Ahir, a primera hora de la tarda, li desaparegué la febre». El pare veié que era exactament l'hora que Jesús li havia dit que el seu fill ja estava bo. I cregueren en Jesús ell i tota la seva família. Jesús va fer aquest segon miracle quan tornà de Judea a Galilea.