DISSABTE DE LA SETMANA XX DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ez 43,1-7a
La glòria del Senyor entrà al temple
Lectura de la profecia d'Ezequiel
L'àngel em conduí a la porta que dona a l'orient, d'on venia la glòria del Déu d'Israel. Brogia com el so d'un aiguat impetuós, i la terra en quedà tota il·luminada. Tenia el mateix aspecte que vaig veure quan vingué a destruir la ciutat, el mateix que havia vist vora el riu Cobar. I em vaig prosternar amb el front fins a terra. La glòria del Senyor entrà al temple per la porta que dona a l'orient. Llavors l'Esperit em prengué i em feu entrar al pati interior; la glòria del Senyor omplia el lloc sant. Un home estava dret al meu costat, i en vaig sentir un altre que em deia des del santuari: «Fill d'home, has vist el lloc on tinc el setial, on poso les plantes dels peus; aquest és el lloc on residiré per sempre enmig del poble d'Israel».

Salm responsorial 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 10b)
Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble.
El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.

R. La glòria del Senyor habitarà al nostre país.

La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel. R.

El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades. R.

Al·leluia Mt 23,9b.10b
De pare, només en teniu un, que és el del cel;
de guia, només en teniu un, que és el Crist.

Evangeli Mt 23,1-12
Diuen i no fan
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué a la gent i als deixebles: «Els mestres de la Llei i els fariseus us parlen des de la càtedra de Moisès: compliu i observeu tot el que us manen, però no feu com ells, perquè diuen i no fan. Preparen farcells pesadíssims i els carreguen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure'ls amb el dit.
En tot obren per fer-se veure de la gent. Per això es fan ben grosses les filactèries, i les borles, ben llargues; els agrada d'ocupar els primers llocs a taula i els primers seients a les sinagogues, i que la gent els saludi a les places i els doni el nom de rabí, o sigui mestre. Però vosaltres no us heu de fer dir mestres, perquè, de mestre, només en teniu un, i tots vosaltres sou germans; ni heu de donar a ningú el nom de pare aquí a la terra, perquè, de pare, només en teniu un, que és el del cel; ni us heu de fer dir guies, perquè, de guia, només en teniu un, que és el Crist. El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre. Tothom qui s'enaltirà serà humiliat, però tothom qui s'humiliarà serà enaltit».