DISSABTE DE LA SETMANA XXII DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1C 4,6b-15
Passem fam i set i anem mal vestits
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, apreneu de mi i d'Apol·ló, com diu el proverbi, a «no atribuir-vos més que el que concedeix la Llei escrita». No presumiu posant-vos a favor de l'un i en contra de l'altre. Qui ens distingeix els uns dels altres? Què tenim que no ho hàgim rebut? I si ho hem rebut, per què ens en gloriem com si ho tinguéssim de nosaltres mateixos?
Ja esteu satisfets. Ja sou rics. Sense necessitat de nosaltres us sentiu reis. I tant de bo que ho fóssiu, que també nosaltres podríem compartir la vostra reialesa! Però crec que a nosaltres, els apòstols, Déu ens ha posat públicament al darrer lloc, com uns homes condemnats a morir a l'estadi; som un espectacle per a tot el món, àngels i homes. Nosaltres, per amor de Crist, hem perdut el seny, mentre que vosaltres sou assenyats per gràcia de Crist; nosaltres som febles, mentre que vosaltres sou forts; vosaltres, benvistos, i nosaltres, deshonorats. Fins al moment present hem passat fam i set, anàvem mal vestits, ens bufetegen, vivim errant d'un lloc a un altre, cansats de treballar amb les nostres mans. Si ens insulten, beneïm; si ens persegueixen, ho suportem; si malparlen de nosaltres, contestem amb bones paraules. Fins ara hem estat com les escombraries del món; la desferra dels homes.
No us escric tot això per avergonyir-vos: sou els meus fills estimats, i per això us he volgut amonestar. En la vostra vida de cristians podríeu tenir tutors a milers, però no teniu molts pares: soc jo qui, en anunciar-vos l'evangeli, us vaig engendrar en Jesucrist.

Salm responsorial 144,17-18.19-20.21 (R.: 18a)
Són camins de bondat, els del Senyor,
les seves obres són obres d'amor.
El Senyor és a prop dels qui l'invoquen,
dels qui l'invoquen amb sinceritat.

R. El Senyor és a prop dels qui l'invoquen.

Satisfà el desig dels seus fidels,
escolta el seu crit d'auxili, i els salva.
El Senyor guarda els qui l'estimen,
però els injustos desapareixen. R.

Que surtin dels meus llavis
lloances al Senyor,
que tothom beneeixi el seu nom
per sempre més. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Lc 6,1-5
Per què feu una feina que no és permesa en dissabte?
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Un dissabte Jesús passava per uns sembrats i els seus deixebles anaven collint espigues, les esgranaven amb les mans i es menjaven el gra. Alguns dels fariseus els digueren: «Per què feu una feina que no és permesa en dissabte?» Jesús els respongué: «No heu llegit tan sols allò que va fer David quan ell i els seus homes no tenien res per a menjar? No heu llegit com va entrar al temple de Déu, va menjar els pans sagrats, que només poden menjar els sacerdots, i en va donar també als seus homes?» I els deia: «El Fill de l'home és amo del dissabte».