17/04/2024 

DIMECRES DE LA SETMANA III DE PASQUA

Lectura primera Fets 8,1b-8
Anaven d'un lloc a un altre
anunciant la Bona Nova de l'evangeli
Lectura dels Fets dels Apòstols
Aquell dia començà una persecució violenta contra la comunitat de Jerusalem; i tots, fora dels apòstols, es dispersaren per les contrades de Judea i Samaria. Uns homes piadosos enterraren Esteve i feren un gran dol per ell. Saule, mentrestant, assolava l'Església ficant-se per les cases i arrossegant homes i dones perquè els empresonessin. Els creients que la persecució havia dispersat anaven d'un lloc a un altre tot anunciant la Bona Nova de l'evangeli. Felip baixà a la província de Samaria, i predicava el Messies als de la regió. Unànimement la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia: els esperits malignes sortiren de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts invàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d'aquella província se n'alegrà molt.

Salm responsorial 65,1-3a.4-5.6-7a (R.: 1)
Aclama Déu, tota la terra.
Canteu la glòria del seu nom,
canteu la seva fama gloriosa.
Digueu a Déu: «Que en són, d'admirables,
les vostres obres!»

R. Aclama Déu, tota la terra.

O bé:
Al·leluia.

«Tota la terra es prosterna davant vostre
i canta la glòria del vostre nom».
Veniu a contemplar les gestes de Déu.
Que n'és, d'admirable,
el que fa amb els homes! R.

Convertí la mar en terra ferma,
passaren el riu a peu eixut.
Ell és la nostra alegria,
ell que sempre governa amb el seu poder. R.

Al·leluia Jo 6,40
«Tots els qui creuen en el Fill tenen vida eterna.
I jo els ressuscitaré el darrer dia», diu el Senyor.

Evangeli Jo 6,35-40
La voluntat del Pare és que tots els qui veuen el Fill
tinguin vida eterna
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Jo soc el pa que dona la vida: els qui venen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai set. Però ja us ho he dit: vosaltres, després d'haver-me vist, no em creieu. Tot allò que el Pare em dona vindrà a mi, i jo no trauré pas fora ningú que vingui a mi, perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la del qui m'ha enviat. I la voluntat del qui m'ha enviat és que jo no perdi res d'allò que ell m'ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia. Perquè la voluntat del meu Pare és que tots els qui veuen el Fill i creuen en ell tinguin vida eterna. I jo els ressuscitaré el darrer dia».