10/07/2024

DIMECRES DE LA SETMANA XIV DURANT L'ANY / II

Lectura primera Os 10,1-3.7-8.12
És una hora propícia per a consultar l'oracle del Senyor
Lectura de la profecia d'Osees
Israel és un cep exuberant, que dona molt de fruit. Com més abunda el seu fruit, més altars té, com més prospera el país, més pilars consagra. Ha perdut l'enteniment i ara expiarà la seva culpa. Déu derrocarà els seus altars i tirarà a terra els pilars sagrats. Ara diran: «No tenim rei perquè no hem venerat el Senyor, i si en tinguéssim, tampoc no podria fer res per nosaltres». Samaria i el seu rei s'han fos com l'escuma sobre l'aigua. Els santuaris de malefici, pecat d'Israel, han desaparegut, creixen cards i argelagues al lloc dels seus altars, i diuen a les muntanyes: «Cobriu-nos», i als turons «Caieu damunt nostre». Sembreu, que la sembrada serà bona, segueu, que la collita serà favorable. És una hora propícia per a consultar l'oracle del Senyor, que us anunciarà la felicitat.

Salm responsorial 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 4b)
Dediqueu càntics al Senyor,
acompanyeu-los amb cítares,
feu l'elogi de les seves meravelles.
Glorieu-vos del seu nom sagrat,
alegreu-vos els qui busqueu el Senyor.

R. Busqueu sempre la presència del Senyor.

Penseu en el Senyor i en el seu poder,
busqueu sempre la seva presència.
Recordeu les meravelles que ell obrà,
els seus prodigis i les seves decisions. R.

Descendents d'Abraham, el seu servent,
fills de Jacob, el seu elegit,
ell és el Senyor, el nostre Déu,
imposa el seu judici per tota la terra. R.

Al·leluia Mc 1,15
El Regne de Déu es a prop.
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.

Evangeli Mt 10,1-7
Aneu a les ovelles perdudes del poble d'Israel
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús cridà els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir tota malaltia. Els noms dels dotze apòstols són, primer Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà, Felip i Bartomeu, Tomàs i Mateu, el publicà, Jaume, fill d'Alfeu, i Tadeu, Simó, el zelota, i Judes, l'Iscariot, que el va trair. Jesús envià aquests dotze, tot fent-los aquestes recomanacions: «No us encamineu a les terres dels pagans ni entreu a la província dels samaritans. Aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d'lsrael. Pel camí prediqueu, anunciant que el Regne de Déu és a prop».