25 d'abril

SANT MARC, EVANGELISTA

FestaLectura primera 1 Pe 5,5b-14
Us saluda Marc, el meu fill
Lectura de la primera carta de sant Pere
Estimats, revestiu-vos tots de sentiments d'humilitat els uns per als altres, perquè «als descreguts, que de tot fan burla, Déu els correspon burlant-se'n, però als humils, els concedeix el seu favor». Per això, humilieu-vos, i sotmeteu-vos a la mà poderosa de Déu, que ell us exaltarà quan serà l'hora. Deixeu el vostre destí a les seves mans: ell s'ocuparà de vosaltres. Estigueu atents, vetlleu! El vostre acusador, el diable, ronda rugint com un lleó, buscant si pot engolir algun de vosaltres. Resistiu-li ferms en la fe. Ja sabeu que tots els vostres germans en la fe, mentre són al món, han de passar les mateixes penes. Però Déu, que és font de tota gràcia i que en el Crist us ha cridat a la seva glòria eterna, després d'haver sofert per poc temps, refarà les vostres forces i us deixarà ferms i ben fonamentats. D'ell és el poder per sempre. Amén.
M'he valgut de Silvà, que considero un germà fidel, per escriure-us, ni que sigui amb poques paraules. He volgut exhortar-vos i donar-vos la certesa que aquest és el veritable do Déu. Continueu així. Us saluda la comunitat que resideix a Babilònia, escollida com vosaltres. Us saluda també Marc, el meu fill. Saludeu-vos els uns als altres amb un bes de germanor. Pau a tots a vosaltres, a tots els qui sou de Crist.

Salm responsorial 88,2-3.6-7.16-17 (R.: 2a)
Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors,
d'una generació a l'altra
anunciaré la vostra fidelitat.
Vós heu dit: «El meu favor és indestructible,
mantinc la fidelitat en el cel».

R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors.

O bé:
Al·leluia.

El cel celebra els vostres prodigis, Senyor,
l'assemblea dels àngels canta la vostra fidelitat.
Qui és comparable al Senyor dalt dels núvols?
Qui és com el Senyor entre els fills de Déu? R.

Senyor, feliç el poble que us aclama.
Caminarà a la llum de la vostra mirada.
Tot el dia celebrarà el vostre nom,
enaltirà la vostra bondat. R.
 
Al·leluia 1 C 1,23a.24b
Nosaltres prediquem un Messies crucificat,
que és el poder i la saviesa de Déu.

Evangeli Mc 16,15-20
Prediqueu a tothom la Bona Nova de l'evangeli
Acaba l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús s’aparegué als Onze i els digué: «Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran; els qui no creuran, seran condemnats. Els qui hauran cregut faran miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder del meu nom, parlaran llenguatges nous; si agafen serps amb les mans o beuen metzines no els faran cap mal; els malalts a qui hauran imposat les mans, es posaran bons».
Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu, i el Senyor hi cooperava confirmant la predicació de la paraula amb els miracles que la seguien.