DILLUNS DE LA SETMANA XIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Am 2,6-10.13-16
Trepitgen el cap dels desvalguts
Lectura de la profecia d'Amós
Això diu el Senyor: «Ja que Israel és culpable de tres i fins de quatre crims, no revocaré la sentència: es deixen corrompre per diners i condemnen l'innocent, venen els drets del pobre per un parell de sandàlies; trepitgen el cap dels desvalguts, fan fracassar tot el que emprenen els humils. Pare i fill abusen d'una mateixa serventa, i profanen així el meu sant nom. Prop mateix dels altars jeuen sobre vestits presos en penyora, i es beuen en el temple de Déu els vins que han embargat.
Jo que, al moment d'apoderar-vos d'aquest territori, vaig destruir davant vostre els amorreus! Eren alts com els cedres i forts com els roures, i jo els vaig destruir de dalt a baix des del fruit de les branques fins a les arrels. Jo us vaig fer pujar del país d'Egipte i us vaig conduir quaranta anys pel desert perquè posseíssiu el país dels amorreus! Ara, doncs, faré que us encalleu a terra com s'encallen els carros plens de garbes: ni els més lleugers no són capaços de fugir; perdran les forces els homes més robustos i ni els valents no salvaran la vida: els arquers no es podran tenir drets, els millors corredors no s'escaparan, no salvaran la vida ni els qui munten a cavall; aquell dia, els guerrers coratjosos fugiran despullats. Ho diu l'oracle del Senyor».

Salm responsorial 49,16bc-17.18-19.20-21.22-23 (R.: 22a)
«Com goses predicar els meus preceptes
i parlar de la meva aliança,
tu que no acceptes els avisos,
i tant se te'n dona del que et mano?

R. Enteneu-ho bé, els qui no feu cas de Déu.

Si veus un lladre, te'n vas amb ell,
si veus adúlters, t'hi ajuntes;
obres els llavis per dir mal
i la teva llengua calumnia. R.

T'asseus a malparlar dels teus germans,
a difamar els teus familiars.
He de callar, mentre fas tot això?
Et pensaves que seria com tu?
Te n'acuso, t'ho retrec a la cara. R.

Enteneu-ho bé, els qui no feu cas de Déu:
si us poso la mà a sobre, ningú no us salvarà.
El qui m'ofereix accions de gràcies
reconeix la meva glòria.
L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu». R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Mt 8,18-22
Vine amb mi
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús, veient que hi havia molta gent al seu voltant, donà ordre de marxar cap a l'altra riba del llac. Llavors vingué un mestre de la Llei i li digué: «Mestre, us seguiré per tot arreu on anireu». Jesús li respon: «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l'home no té on reposar el cap». Un dels deixebles li digué: «Senyor, permeteu-me primer d'anar-me'n a casa, fins que hauré enterrat el meu pare». Jesús li diu: «Vine amb mi, i deixa que els morts enterrin els seus morts».