DILLUNS DE LA SETMANA XIX DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ez 1,2-5.24-28c
Era una aparició com de la glòria del Senyor
Lectura de la profecia d'Ezequiel
Cinc anys després de la deportació del rei Jeconies, el dia cinc del mateix mes, el Senyor va fer sentir la seva paraula a Ezequiel, fill de Buzí, sacerdot, en el país dels Caldeus, vora el riu Cobar. Allà la mà del Senyor es posà sobre ell.
Jo, Ezequiel, vaig veure venir del nord un vent tempestuós, amb una gran nuvolada, voltada de resplendor. Dins la nuvolada hi havia foc de flames i, al mig, una claror com de bronze roent. Al mig distingia la figura de quatre vivents d'aspecte com d'home. Vaig sentir també el so de les ales d'aquells vivents: Quan es posaven en marxa, era com el bramul d'un aiguat, com el tro de Saddai, com l'aldarull de tot un exèrcit; però quan els cridaven des de dalt la volta del firmament, que tenien sobre el seu cap, s'aturaven i plegaven les ales. Dalt la volta del firmament, blava com un safir, veia com una mena de tron, i en aquella mena de tron, com una figura d'home de mig cos en amunt. De mig cos en amunt el veia com bronze roent dins una fornal, i de mig cos en avall el veia com foc, voltat d'una resplendor com la de l'arc iris en els núvols en dia de pluja. Era una aparició com de la glòria del Senyor, i tot seguit vaig caure prosternat amb el front fins a terra.

Salm responsorial 148,1-2.11-12.13-14a
Lloeu el Senyor des del cel,
lloeu-lo en les altures;
lloeu-lo, tots els seus àngels,
lloeu-lo, tots els seus estols.

R. El cel i la terra són plens de la vostra glòria.

O bé:
Al·leluia.

Pobles i reis de la terra,
poderosos i governants de tot el món,
infants i vells,
joves i noies. R.

Que tots lloïn el nom del Senyor,
l'únic nom que excel·leix sobre tot altre;
la seva majestat domina cel i terra.
I ha donat al seu poble un gran poder. R.

Al·leluia 2Te 2,14
Déu, valent-se de l'evangeli,
ens ha cridat a posseir
la glòria de Jesucrist, el nostre Senyor.

Evangeli Mt 17,22-27
El mataran, i ressuscitarà.
Els fills no estan obligats a pagar el tribut
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, mentre anaven per Galilea, Jesús digué als seus deixebles: «El fill de l'home ha de ser entregat en mans dels homes, el mataran, i ressuscitarà el tercer dia». Els deixebles s'entristiren molt.
Arribats a Cafarnaüm, els qui cobraven el tribut del temple anaren a trobar Pere i li preguntaren: «Que no paga el tribut del temple el vostre mestre?» Pere respongué: «És clar que sí». Un cop a casa, abans que Pere li'n digués res, Jesús li preguntà: «Què te'n sembla, Simó? Els reis de la terra, de qui cobren els impostos o tributs, dels seus fills o dels altres?» Pere li respon: «Dels altres, naturalment». Li diu Jesús: «Per tant, els fills no hi estan obligats. Però no escandalitzem ningú: ves al llac, tira l'ham, obre la boca del primer peix que pescaràs, i trobaràs la moneda que ens cal per a pagar tots dos».